همزمان با تعطیلات شورای ملی: به جای خوش گذرانی در کنار مردم باشید

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ یک شنبه 8 دلو 1396 ۷ دلو ۱۳۹۶

برخی از فعالان مدنی و شهروندان با انتقاد از اعضای شورای ملی می‌گویند که شمار بیشتر اعضای شورای ملی نماینده‌های خوبی‌ برای مردم افغانستان نبوده‌اند.
آنان در پاسخ به این‎که چرا شمار زیاد از اعضای شورای ملی در فصل رخصتی‌ چرا در میان مردم خود نیستند؟ می‌گویند که بیشتر نماینده‌های مردم در mandegar-3شورای ملی تا هنوز مسوولیت خود را به عنوان نمایندۀ مردم درک نکرده‌اند و در روزهای رخصتی به جای ‌این‌که در میان مردم خود باشند، در کشورهای بیرونی به عیش و عشرت می‌پردازند.
هم‌چنان، یک منبع از شورای ملی نیز می‌گوید که شمار زیاد از اعضای شورای ملی در فصل تعطیلی این نهاد به کشورهای بیرونی به‌خاطر تجارت شخصی و خوش‌گزرانی می‌روند.
نعیم نظری فعال جامعه مدنی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار با اشاره به این‌که برخی از اعضای شورای ملی نماینده‌های خوبی‌ برای مردم نبوده‌اند، گفت: اعضای شورای ملی به مسوولیت‌های سنگینی که دارند رسیده‌گی کرده نتوانسته‌اند و نمایندۀ خوبی برای مردم نبوده‌اند.
آقای نظری تصریح کرد که برخی از نماینده‌های مردم به دلیل این‌که نقش موثر و قناعت بخش به مردم نداشته‌اند، به همین دلیل امید دوباره راه یافتن به این نهاد را ندارند و این موضوع سبب شده است که شمار زیاد از اعضای شورای ملی به‌ویژه مجلس نماینده‌گان متوجه مسوولیت اصلی خود نشوند.
به گفتۀ او، در حالی که شورای ملی ممثل ارادۀ ملی و مردمی در سطح کشور است، اما شمار چشم‌گیر از اعضای مجلس بدون در نظر داشت مکلفیت خویش به تفریح و خوش‌گزرانی می‌پردازند.
آقای نظری با اشاره به رخصتی‌های دوره‌یی شورای ملی می‌گوید: این فرصت برای تأمین رابطۀ نماینده‌ها با مردم است تا از چالش‌ها و نگرانی‌های مردم اطلاع حاصل کنند. اما به‌جای این‌که نماینده‌های مردم در میان مردم باشند و از چالش‌ها و نگرانی‌های مردم با خبر شوند، متاسفأنه اعضای شورای ملی در دورۀ رخصتی‌ خویش به سفرهای خارجی برای تجارت و خوش‌گزرانی‌ می‌روند.
او گفت: نبود نماینده‌های مردم در میان مردم سبب بی‌خبری از چالش‌ها و مشکل‌ مردم می‌شود.
این فعال مدنی باور دارد که اعضای شورای ملی به عنوان ممثل‌ ارادۀ مردم نتوانسته‌اند، به این مسوولیت بزرگ رسیده‌گی کنند.
او گفت: وقتی نمایند‌های مردم در میان مردم نیستند و بیشتر اوقات بیکاری خود را در یبرون از کشور سپری می‌کنند، سبب ایجاد فاصله میان مردم و شورای ملی می‌شود، مردم نسبت به این افراد احساس حقارت می‌کنند.
به باور او، وقتی اعضای مجلس نمی‌توانند تأمین رابطه میان مردم و حکومت کند، مردم و حکومت در خلای بی‌خبری قرار می‌گیرند.
آقای نظری با شاره به مسوولیت‌های اعضای مجلس نماینده‌گان و سنا، پیشنهاد می‌کند به‌جای تفریح و خوش‌گذرانی در هوتل‌های پنج‌ستارۀ کشورهای بیرونی درمیان مردم باشد و مشکل‌ مردم را از نزدیک مورد بررسی قرار دهید.
در همین حال، یک منبع از شورای ملی که نمی‌خواهد از او در این گزارش نام گرفته شود، به روزنامۀ ماندگار می‌گوید که در روزهای رخصتی شمار زیاد اعضای شورای ملی به کشورهای بیرونی سفر می‌کنند.
این منبع می‌افزاید که اعضای مجلس به کشورهای سفر می‌کنند که زمینه‌های خوش‌گزرانی در آن مساعد باشد.
او از کشورهای چون تاجکستان، ازبکستان و هند یاد آور می‌شود که اعضای شورای ملی در روزهای رخصتی‌ به آن کشورها سفر می‌کنند و اضافه می‌کند که بیشتر اعضای شورای به خوش‌گزرانی به این کشورها می‌روند.
از سویی هم، نادر یکی از باشنده‌های کابل می‌گوید: نماینده‌های مردم در شورای ملی تنها به‌فکر جیب خود و نزدیکان خود هستند.
او که آموزگار یکی از مکاتب کابل نیز است می‌گوید که شما زیاد اعضای مجلس در روزهای رخصتی بیرون از کشور سفر می‌کنند و در هوتل‌های پنج‌ستاره مصروف خوش‌گزرانی هستند.
نعیم که از ولایت بغلان است نیز دید‌گاه مشابه نسبت به اعضای شورای ملی دارد، او می‌گوید: نماینده‌های مردم « به نماینده‌های جیب تبدیل شده‌اند» و همیشه در غم جیب خود هستند.
هم‌چنان، هفتۀ پیش شاه حسین مرتضوی سخنگوی محمد اشرف رییس حکومت وحدت ملی در فیسبوک خویش با انتقاد تند از نماینده‌های مجلس نگاشته که اعضای مجلس در رابطه به نظارت از کارکردهای حکومت بیشتر مسوول‌اند، اما آقای مرتضوی تأکید کرده که برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان به خواست‌های کوچک مانند یک حلقه چاه‌آب به قریه‌شان و عریضۀ جواز تکسی و گذرنامه مصروف هستند و مسوولیت اصلی خویش را فراموش کرده اند.
از سویی هم، شهروندان شمار زیاد از اعضای شورای ملی را به خویش‌خوری و پر کردن جیب خودشان متهم می‌کنند و می‌افزایند که نماینده‌های مردم به جای درک مشکلات مردم مصروف چانه‌زنی برای گماشتن خویشاوندان خود در سمت‌های بلند و میانۀ حکومتی هستند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.