همکاران بین‌المللی با برخورد یکسان با مجموع قشر سیاسی کشور حامی کلیت نظام باشند

۷ دلو ۱۳۹۶

mandegar-3طی نشستى با مشاورین سیاسی سفارتخانه‌های کشورهـاى انگلستان، روسیه، فرانسه، هند، پاکستان، قزاقستان و همچنان سفرای فرانسه و روسیه، روی بحران روز افزون کشور، بن‌بست بلخ و کابل، توافقنامۀ سیاسی و ضرورت برنامۀ وفاق ملی صحبت و تبادل نظر صورت گرفت.
احمدولی مسعود به مهـمانان سیاسى گفت: رهبری حکومت از خلاء قانونی که با به تعلیق رفتن قانون اساسی و عدم تطبیق توافقنامۀ سیاسی در کشور به وجود آمده است، به خاطر پیشبرد مقاصد سیاسی خود استفادۀ سوء می‌نمایند.
رهبری حکومت، حتی از روابط رسمی سفارت خانه‌های افغانستان در خارج و نمایندگی‌های سیاسی کشورها در افغانستان، با کنترول، ذهنیت سازی فریبکارانه و منحرف کننده، لابی‌گری‌هـا بخاطر آجندای گروهی خود و بر علیه سایر جریان های سیاسی استفادۀ غیر قانونی میکند.
همکاران بین المللی با گسترش دادن و با برخورد یکسان با مجموع قشر سیاسی کشور حامی کلیت نظام می‌باشند و با در نظرداشت منافع عمومی روابط خود را تأمین می‌کنند، نه در حمایت از شخص، گروه و یا ایدیولوژی خاصی.
روی‌همرفته حکومت در عرصۀ سیاست خارجی، همکاران بین المللی را به ناحق درگیر سیاست های کوچک گروهی و داخلی ساخته، شک و گمان را در میان مردم در نیات شان بوجود میآورد و از موثریت مأموریت نیروهای بین المللی در کشور می‌کاهد.
استخدام نماینده‌گی سیاسی به خاطر لابی گری های گروهی به مصالح عمومی کشور لطمه می‌زند.بحران‌های موجود کشور باید به گونۀ مسالمت آمیز، با تحول بدون خشونت حل گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.