«هنر شاد زیستن» چاپ شد

هارون مجیدی/ یک شنبه 22 قوس 1394/

mandegar-3زمانی در یکی از نوشته‌ها خوانده بودم، شاد زیستن هنری است که به آموختن نیاز دارد و اما در افغانستان فقیر، هنری برای شادماندن و شاد به سر بردن است که پاسخ بسیاری‌ها منفی است.
در این سرزمین بیشتر درد و غصه سر بیرون می‌کشد تا شاد زیستن؛ اگر بخواهی تا این هنر را کسب کنی اثری که مطابق به شرایط زیست بوم این کشور باشد وجود ندارد. اکثر مقالات و کتاب‌‍ها در این زمینه در ایران نوشته و ترجمه شده‌ که در بیشتر موارد هم‌خوانی با شرایط یک افغانستانی را ندارد.
به هر رو، هنر شاد زیستن یا ۲۰ قاعدۀ طلایی تازه‌ترین کار عبدالحفیظ منصور نویسنده و نمایندۀ مردم در مجلس نماینده‌گان است که در کابل به نشر رسید.
این کتاب در ۷۵برگ و هزار نسخه از آدرس انتشارات سعید به نشر رسیده که مسوولیت طراحی جلد و برگ آرایی آن را عصمت‌الله احراری به‌دوش داشته و مهران موحد آن را ویراست کرده است.
آقای منصور در برگ‌های نخست هنر شاد زیستن و در «اشاره» گفته است: شادی گم‌شده آدمی است، غصه و اندوه دشمن او. این دشمن از همه‌سو و با لباس‌های رنگارنگ به‌سراغ انسان می‌آید و دل و دماغ او را گاه مسخر می‌سازد. از زمانه‌های دور بدین‌سو، انسان‌ها برای زدودن غم و سرکوب لشکر آن، چاره‌هایی اندیشیده‌اند. گاه این چاره‌ها، چاله‌هایی بیش نبوده‌اند و زمانی هم چاره‌های گذرا و موقت. از میان روش‌های مقابله با غصه و غم، سه‌تای آن بسیار فراگیر و شناخته شده است.
به گفتۀ آقای منصور، فراوان‌اند انسان‌هایی که به‌منظور رویارویی با غم، به‌هوشیاری خود آسیب می‌زنند و به‌وسیله مواد نشئه‌آور و مخدر، مغز و اعصاب خویش را از کار می‌اندازند و در واقع با این شیوه انسان‌ها به‌جای آن که رهی به‌شادی و شادکامی ببرند، تن خود را نیز رنجورتر می‌سازند و لحظاتی در بیخودی فرو می‌روند. دسته دیگر با روی آوردن به‌سریال‌های سرگرم کننده، سالون‌های رقص و آواز، نمایش‌های اکروباتیک، موزیم‌ها و انواع نمایشات ورزشی، ساعاتی از زنده‌گی‌شان را به‌خوشی و سرور سپری می‌کنند.
به باور نویسندۀ هنر شاد زیستن، بی‌تردید از موارد پُر هزینه جهان مدرن یکی هم همین بخش است که سالانه میلیاردها دالر در این زمینه به‌مصرف می‌رسد، تا مسایل اساسی را در رده‌های پایین‌تر ذهن بکشاند و مطالب سرگرم کننده را به‌جای آن قرار دهد. در غرب، وسیله دیگر، مصرف‌گرایی است، تازه در میان عده در افغانستان نیز این فرهنگ دیده می‌شود که با خرید انواع لباس، زیورات، ماشین‌های سواری، سفرهای پیاپی به‌کشورهای خارجی و ترتیب ضیافت‌های رنگین برای خود فرصت‌هایی از شادی و خُرسندی دست و پا می‌دارند و بسان نوشنده آب شور، تشنه‌تر از پیش می‌گردند.
به‌خدا ایمان داشته باشید، نمازهای پنج‌گانه را با حضور باید ادا کرد، شکرگزار باشید، محبت بورزید، تا محبت ببینید، مواظب تندرستی‌تان باشید، عادات کودکانه‌یی‌تان را حفظ کنید، دست خالی به‌دیدن دوستان‌تان نروید، از دروغ و ریا بپرهیزید، اوقات‌تان را تنظیم کنید، رشته دوستی را قطع نکنید، مراقب حال زیر دستان باشید، زنده‌گی ساده اختیار کنید، دعوت‌گر باشید، نه محتسب، عاشق شوید، اهداف بزرگ نیرو آفرین‌اند، فرزند کمتر، زنده‌گی بهتر، آهسته و پیوسته گام بردارید، عفو کنید و بخشنده باشید، نظافت شادی بخش است، دور اندیش-فرصت‌طلب باشید، بیست قاعدۀ طلایی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.
به ادعای نویسندۀ هنر شاد زیستن، او تلاش کرده تا راه و اصول متفاوتی را که خودش زیسته و اندوخته را پیشکش کند.
از عبدالحفیظ منصور پیش از این کتاب‌های در حوزۀ روشنفکری دینی، تاریخی و ده‌ها مقالۀ سیاسی و تحلیلی به نشر رسیده‌است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.