هنـد تا کجـا می‌توانـد دست کابـل را بگیرد؟

گزارشگر:شنبه 4 جدی 1395 ۳ جدی ۱۳۹۵

سید اکبرالدین، نماینده هند در سازمان ملل گفت: باید جامعه بین المللی با حامیان خارجی گروه ‌های تروریستی که از بیرون از مرزهای افغانستان حمایت مالی و تسلیحاتی می‌‌شوند، برخورد کند.
وی بدون نام بردن از کشوری افزود: یک دولت در همسایگی افغانستان برای تمام گروه‌‌های تروریستی پناهگاه امن فراهم می کند و جامعه جهانی باید mandegar-3اقدامات فوری را علیه این کشور روی دست گیرد.
سفیر هند در سازمان ملل ادامه داد: هم اکنون گروه‌‌های تروریستی مانند شبکه حقانی، طالبان، شبکه القاعده، لشکر طییبه و جیش محمد در بیرون از مرزهای افغانستان توسط حامیان بیرونی ‌شان حمایت و پشتیبانی می شوند.
سید اکبرالدین با حضور در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت امنیتی افغانستان گفت: تا زمانی که اقدامات فوری علیه حامیان اصلی گروه‌ های تروریستی در بیرون از مرزهای افغانستان صورت گرفته نشود، هیچگاه صلح و ثبات پایدار در افغانستان تامین نخواهد شد.
دوستی افغانستان و هند، عمری طولانی دارد. از دیرباز به این سو، هند یکی از کشورهای بزرگ منطقه بوده که در تحولات سیاسی، اجتماعی،‌ اقتصادی و حتی فرهنگی افغانستان نقش مؤثر و به سزایی داشته است.
مردم افغانستان نیز نسبت به هند نگاه خوش بینانه تری دارند؛ شاید به این دلیل که کمترین آسیب را از هند دیده و بیشترین تعامل را با آن تجربه کرده اند.
واقعیت این است که هند در افغانستان، حضور و نفوذ دارد و این حضور و نفوذ از مدت ها به اینسو همواره رو به گسترش بوده است.
افغانستان و هند به یمن توافقنامه‌یی که امضا کرده اند، دوستان و متحدان استراتژیک همدیگر محسوب می‌شوند؛ امری که با توجه به وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه، فرصت‌ها و تهدیدهای مشترکی را در برابر دو کشور قرار می‌دهد. فرصت‌های این دوستی و اتحاد استراتژیک این است که افغانستان زمینه های فراوانی که برای رشد و توسعه اقتصادی دارد و هند نیز یکی از اقتصادهای پویا و رو به رشد دنیای جدید است، این موضوع می‌تواند پیوند دو کشور را برای دوطرف رابطه، بسیار سودمند و ثمربخش سازد.
با اینهمه، این تمام ماجرای دوستی افغانستان و هند نیست. دو کشور از بخت بد، در همسایگی پاکستان واقع شده اند؛ کشوری که آشکارا و بی محابا از تروریزم حمایت می‌کند و هدف اش از این اقدام نیز تنبیه و فشار بر افغانستان و هند است.
به همین دلیل، پاکستان برای هند و افغانستان،‌ دشمن مشترک محسوب می‌شود. بنابراین،‌ هند و افغانستان،‌ علاوه بر فرصت های مشترکی که از رهگذر پیوند استراتژیک‌ برای همدیگر ایجاد کرده اند، تهدیدهای مشترکی نیز دارند.
البته برخلاف زمینه‌های اقتصادی و تجاری که می‌تواند بیش از این نیز میان دو کشور، رنگ و رونق بگیرد، هند و افغانستان،‌ زمینه های اندکی برای مقابله مشترک با تهدیدهای مشترکی که از ناحیه پاکستان ایجاد می شود، دارند؛ زیرا دو کشور از هم دور افتاده اند و برای برقراری ارتباط، نیاز به یک کشور سوم دارند؛ اما پاکستان با دو کشور، مرز مشترک دارد و به آسانی می تواند به هردو آسیب برساند.
پاکستان از دوستی افغانستان و هند، خشمگین است.‌ طی سال های اخیر، چندین بار منافع،‌ مراکز دیپلماتیک و اتباع هند در افغانستان هدف حملات تروریستی قرار گرفته اند که مقام های هندی به صورت تلویحی، آن را به گروه های تحت حمایت پاکستان نسبت داده اند.
نتیجه این‌که افغانستان برای بهره‌وری از فرصت‌های دوستی راهبردی با هند باید به تضمین قوی تری در زمینه های امنیتی و دفاعی دست پیدا کند تا با خطرات و تهدیدهای مشترکی که از سوی پاکستان علیه هند و افغانستان،‌ در قلمرو افغانستان ایجاد می شود به خوبی مقابله کند؛ در غیر آن،‌ این دوستی همچنان در سایه ای از ترس و تهدید، قرار خواهد داشت.
دشواری دست یافتن به این مأمول در حال حاضر این است که فضای سیاسی دو قطبی حاکم بر افغانستان، این اجازه را نمی دهد که افغانستان به اصول دوستی استراتژیک با هند، کاملا وفادار بماند.
یک نیمه دولت وحدت ملی، تمایل شدیدی به نزدیک شدن به پاکستان یا دست کم گروه های تروریستی مورد حمایت آن کشور دارد و نیمه دیگر آن، به صورت سنتی، به پاکستان به عنوان دشمن نگاه می کند و دوستی با هند را به عنوان یک بدیل خوب، ترجیح می دهد.
با این حال، فقط یک تحول اساسی می‌تواند از آثار و تبعات منفی این فضای دوقطبی تا حدود زیادی بکاهد و آن، کاهش تنش در روابط اسلام آباد و دهلی نو است. اتفاقی که انتظار نمی رود در کوتاه مدت، رخ دهد. بنابراین، هند ناگزیر است از همه ابزارها و امکاناتش برای مقابله با توطئه های خرابکارانه پاکستان، استفاده کند. یکی از این امکانات، حمایت از افغانستان در پیاده کردن ایده انزوای بین المللی پاکستان است.
اظهارات سفیر هند در سازمان ملل هم در همین راستا قابل ارزیابی است. هند قدرت قابل اعتنایی در منطقه و وزنه مهمی در عرصه بین المللی است؛ بنابراین، می‌تواند با اینگونه موضع‌گیری‌ها برای به کرسی نشستن آرزوی دیرینه افغانستان در قبال پاکستان، فضاسازی کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.