هویّت‌ستیزی در مجلس سنا اعتراض‌ها به محتویات شناسنامه‎ها سیاسی است

12 قوس 1392/

اعتراض شماری از اعضای مجلس سنا در پیوند به نشرات «نژادپرستانه» و «نفاق‌افگنانۀ» یکی از رسانه‎های تصویری، باعث درگیری میان اعضای مجلس سنا شد.
تلویزیون ژوندون در ادامۀ نشرات نفاق‌افگنانه و ضد وحدت ملی خویش، اخیراً اقوام غیرپشتون ساکن کشور را «مهاجر»، «حرامی» و… خوانده و گفته است که افغانستان سرزمین پشتون‎هاست و اقوام دیگر ساکن این کشور بیگانه‎گان هستند و باید از سرزمین بیرون شوند.
این اظهارات در شبکه‎های اجتماعی و در میان اعضای شورای ملی با واکنش‌های تندی روبرو شد. mandegar
خانم حمیرا نعمتی نمایندۀ بلخ در مجلس سنا روز گذشته به نشرات ضد وحدت ملی و نفاق‌افگنانۀ تلویزیون ژوندون اعتراض کرده و خواهان واکنش مجلس سنا در این زمینه شده است.
محمد علم ایزدیار معاون مجلس سنا که دیروز ریاست این مجلس را بر عهده داشت، نیز با تأیید اظهارات خانم نعمتی گفته که چنین اظهاراتی، همگرایی ملی و منافع عمومی مردم افغانستان را صدمه می‎زند و باعث ایجاد نفاق و شقاق در کشور می‎شود.
او گفت که توهین به اقوام و هویت‎های این سرزمین دیگر قابل قبول نیست و باید در این زمینه اقدام صورت گیرد.
همچنان، بحث شناسنامه‎های الکترونیکی نیز باعث درگیری و کشمکش در مجلس سنا شد.
خان محمد خاگی، نماینده مردم پکتیا در مجلس سنا که خواستار درج کلمۀ افغان در تذکره‌های الکترونیکی بود، نسبت به مخالفان این موضوع واکنش نشان داد که این موضوع باعث ایجاد درگیری لفظی شد.
نماینده مردم پکتیا بعد از درگیری لفظی با محمداعلم ایزدیار نایب اول این مجلس به وی حمله کرد.
محمداعلم ایزدیار نماینده پکتیا را به آرامش فراخوانده و افزود که این موضوع موافقان و مخالفان خود را دارد.
وی خطاب به خان محمد خاگی گفت: « اگر شما موافق این موضوع هستید؛ مخالفان زیادی نیز هستند».
اعتراض‌ها به محتویات شناسنامه‎ها سیاسی است
در این حال، رییس مجلس سنا می‌گوید که شماری از افراد با راه‌اندازی تظاهرات در اعتراض به حذف کلمۀ دین و ملیت از تذکره‌های برقی، از این موضوع استفادۀ سیاسی می‌کنند.
فضل هادی مسلمیار تأکید می‌کند مجلس سنا کلمۀ دین و ملیت را از تذکره حذف نکرده و این دو کلمه در دیتابیس وزارت داخله ثبت می‌شود.
در چند روز گذشته برخی افراد با راه‌اندازی تظاهرات در کابل و شماری از ولایت‌های کشور، مجلس سنا را به حذف کلمه دین و ملیت از تذکره تابعیت متهم کردند.
معترضان خواستار گنجانیدن این دو کلمه در تذکره تابعیت برقی بودند.
در همین حال، فضل هادی مسلمیار گفت: «مجلس سنا کلمۀ ملیت و دین را از طرح تذکره برقی حذف نکرده و این دو کلمه در چیپ مشخصات افراد، به شکل جداگانه گنجانیده می‌شود».
رییس مجلس سنا تصریح کرد که در این مورد سوءتفاهم بوجود آمده و باعث اعتراضات مردم شده است.
او خاطرنشان کرد: معترضان مجلس سنا را متهم به حذف کلمه دین و ملیت از تذکره می‌کنند؛ در حالی که این مجلس هیچ گاهی خلاف دین و افغانیت چیزی را تأیید یا تصویب نمی کند.
روز شنبه هفته جاری شماری از افراد در اعتراض به حذف کلمه دین و ملیت در مقابل شورای ملی تجمع کرده بودند.
با این حال، آقای مسلمیار می‌گوید که این اعتراضات جنبه سیاسی دارد و دامن زدن به آن، عواقب ناگوار اجتماعی را به بار خواهد آورد.
او معترضان را به آرامش دعوت کرد و گفت که از دامن زدن به تعصبات خودداری کرده و به وحدت ملی مردم افغانستان توجه کنند.
مسلمیار همچنین تأکید کرد که مجلسین شورای ملی، بر سر ذکر دو کلمه دین و ملیت در صفحه تذکره برقی، کمیسیون مشترک تشکیل داده و روی آن بیشتر بحث خواهد شد.
هفته گذشته، مجلس سنا طرح قانون ثبت احوال نفوس پیشنهادی حکومت را با اکثریت آرا تأیید کرد.
بر اساس این طرح، کلمه دین و ملیت صفحه اصلی تذکره برقی گنجانیده نشده؛ اما در چیپ یا دیتابیس آن ذخیره می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.