هیأت حقیقت‎یاب گزارش قتل فرخنده را امروز به ارگ می‎فرستد- یک عضو هیأت: فرخنده قربانی دسیسۀ تعویذنویسان شد

گزارشگر:هارون مجیدی/ چهار شنبه 12 حمل 1394 ۱۱ حمل ۱۳۹۴

کمیسیون حقیقت‌یاب کشته‌شدن فرخنده می‌گوید که تحقیقات خود را تکمیل کرده و نتایج بررسی‌های خویش را امروز (چهارشنبه) به رییس‌جمهور می‌سپارد.
اعضای این کمیسیون می‌گویند که یافته‌های آنان نشان می‌دهد که فرخنده قرآن را به آتش نکشیده و به تحریک تعویذنویسان کشته شده است.
اعضای این کمیسیون می‌گویند که بعد از مطالعه این گزارش توسط رییس جمهوری و شورای امنیت ملی، تصمیم گرفته می‌شود که این گزارش با mnandegar-3رسانه‌ها شریک شود یا خیر.
عصر پنجشنبه ۲۸ حوت سال گذشته، مردان خشمگینی که ادعا می‌کردند فرخنده قرآن را آتش زده است، او را در مرکز شهر کابل با سنگ و چوب کشتند و بعد جسدش را سوزاندند. اما شاهدان عینی می‌گویند که فرخنده پس از مشاجره با یک روحانی درباره خرافات، از سوی او متهم به قرآن سوزی شد.
شهلا فرید استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل و یکی از اعضای این کمیسیون به روزنامۀ ماندگار می‌گوید:
کسانی‌که در محل حادثه بوده، محرک و یا کسانی‌که آشوب را توسعه دادند و حتا کسانی‌که در این حادثه نقش مستقیم داشتند، تایید نمی‌کنند که فرخنده قرآن ‌کریم را آتش زده باشد.
این عضو کمیسیون حقیقت‌یاب می‌گوید: این گزارش نهایی شده و فردا (امروز) به رییس‌جمهور و شورای امنیت فرستاده می‌شود و آنان تصمیم می‌گیرند که این گزارش را با رسانه‌ها شریک سازند یا خیر.
بانو فرید در جواب به پرسشی که انگیزۀ اصلی این قتل چه بوده، می‌گوید: «انگیزۀ اصلی این قضیه تا هنوز روشن نیست؛ اما کمیسیون ما این را دریافت که چون فرخنده خلاف خرافات بوده و هیچ‌گاه تویذنویسی را نمی‌پذیرفته و همواره زنان را دعوت می‌کرده تا دست به این خرافات نزنند، که به ضد منافع تویذنویسان تمام شده و شماری از تعویذنویسانی که در زیارت شاه دو شمشیره بوده اند این قضیه را تحریک کرده و سبب کشته شدن فرخنده شدند.»
کشته‌شدن فرخنده ملک‌زاده واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج کشور در پی داشت. همه این جنایت را محکوم کرده و خواهان به کیفر رساندن عاملین آن شدند.
در پیوند به قتل فرخنده ٢٧ مظنون بازداشت و ١٩ پولیسی که در جلوگیرى از این رویداد کوتاهى کرده بودند نیز برکنار و مورد بازپرس قرار گرفتند. پروندۀ همۀ این ۴۶ تن به دادستانی فرستاده شده و هیأت تحقیق نیز تعیین گردیده است.
داکتر عبدالله رییس اجرایى حکومت نیز قتل فرخنده را جنایت غیرقابل توجیه خواند و از مردم خواست که بگذارند سیستم عدلى و قضایى، این موضوع را مطابق قانون پیگیرى نمایند تا مجرمین به جزاى اعمال شان برسند.
داکتر عبدالله که در نشست شوراى وزیران صحبت می‎کرد گفت که قتل فرخنده راجنایت نابخشودنى است. اوگفت که این رویداد همه مردم را تکان داد.
رییس اجرایى حکومت افزود: «مردم موقع بدهند به سیستم عدلى و قضایى تا این مسأله را آنچه که قانون است، در مطابق به آن پیگیرى نمایند و مجرمین به جزاى‌شان برسند.»
وى گفت نشود که این رویداد، تحت تاثیر فضاى تبلیغاتى قرار بگیرد و قضیۀ قتل فرخنده در جاى خود باقى بماند و حوادث دیگرى به میان آید که اصل مسأله را تحت الشعاع قرار بدهد.
داکتر عبدالله علاوه نمود: «این جنایت قابل توجیه نیست و دولت هم از اولین روزها آن را جدى گرفته و جداً پیگیرى می‌کند.»

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.