واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان: سیـطرۀ کوکنـار بر زراعت افغـانستان افـزایش یافتـه است

گزارشگر:چهارشنبه 4 دلو 1396 ۳ دلو ۱۳۹۶

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می‌گوید که یک تحقیق تازه این نهاد نشان می‌دهد که عدم مدیریت منابع طبیعی عامل اصلی ادامه جنگ در افغانستان است.
این تحقیق در سه بخش، زراعت، آب‌های زیر زمینی و استفاده از زمین و منابع طبیعی صورت گرفته است.
mandegar-3در این تحقیق گفته شده که زراعت افغانستان زیر تاثیر کشت کوکنار قرار گرفته است.
در این تحقیق گفته شده که برنامه‌های معیشت بدیل مواد مخدر کار ساز نبوده و پس از ختم این برنامه‌ها به ویژه در زون غذایی هلمند ساحات زیر کشت تریاک افزایش یافته است. در این تحقیق پیشنهاد شده که برنامه‌های معیشت بدیل باید دوباره آغاز شده و افزایش یابد.
این تحقیق در مورد استخراج غیر قانونی معادن نیز گفته که دولت باید به مدیریت و تسلط بر ساحاتی که معادن در آن وجود دارد توجه بیشتر کند.
در بخش منازعه کوچی‌ها با ده نشینان نیز یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهند که منازعه کوچی‌ها با ده‌ نشینان بیشتر بر سر منابع طبیعی و علف چرها بوده و ربطی به مسایل قومی ندارد.
این تحقیق نشان داده است که کوچىها باعث تخریب زمین و زراعت مردم شده و در مقابل مردم محلى از ورود کوچى‌ها به مناطق شان جلوگیرى می‌کنند.
آنتونیو گیستوزی یکی از محققان واحد ارزیابی افغانستان گفت که منازعه کوچی‌ها و ده نشینان بر افزایش و ادامه جنگ در کشور نیز تاثیرگذار است؛ زیرا با وجود این مشکل، مردمان محل به ملیشه سازی رو می آورند تا مانع کوچی‌ها شوند و در مقابل کوچی‌ها به طالبان رو می آورند تا بر علف چرها مسلط گردند.
اورزلا نعمت رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان گفت که این تحقیق در ۳۶ ماه و ۱۴ ولایت انجام شده و نتایج آن دولت افغانستان را کمک می‌کند تا در مورد برنامه‌های زراعتی، اقتصادی و استفاده از آب‌های زیر زمینی و زمین به نفع مردم استفاده کند و زمینه ادامه جنگ را در کشور کاهش دهد.
خانم نعمت افزود که این تحقیق به حمایت مالی اتحادیه اروپا و به شکل پرسش و پاسخ صورت گرفته است.
پیرومایدون سفیر اتحادیه اروپا در کابل نیز گفت که منابع طبیعی از جمله کشت کوکنار و معادن به منابع اصلی تمویل جنگ در افغانستان تبدیل شده و دولت باید کنترولش را بر این منابع بیشتر سازد.
آقای مایدون افزود، پیشرفت‌ها در زمینه استفاده بهتر از منابع طبیعی می‌تواند افغانستان را به صلح نزدیک تر سازد.
او تاکید کرد که دولت افغانستان به منظور دستیابی به صلح باید زمینه دسترسی طالبان به جغرافیا و منابع طبیعی را محدود سازد.
از سوی هم، این تحقیق با انتقاد تند وزیر زراعت ومالداری کشور مواجه شد.
نصیر احمد درانی تحلیل بخش‌هایی از این تحقیق را غیر عادلانه خواند و گفت که اهداف تحقیق واضح نشده و نتایج عادلانه‌ای که مشکلات کشور را حل کند در این تحقیق وجود ندارد.
آقای درانی هرچند در بخش تحقیق در بخش زراعت گفت که پروژه‌هایی که به منظور جایگزین کشت مواد مخدر تطبیق شده پایداری نداشته است؛ اما هم زمان تاکید ورزید که اندک ترین اشتباه در تحقیق می‌تواند به کشمکش های داخلی در افغانستان منجر گردد و قضاوت‌ها باید از دایره کوچک قومی بیرون آید.
اما، این تحقیق از سوی دو محقق خارجی صورت گرفته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.