واشنگتن پُست: خودسری‌های غنی اوضاع را شکننده کرده است

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ چهار شنبه 25 اسد 1396 ۲۴ اسد ۱۳۹۶

روزنامۀ امریکایی واشنگتن پُست نگاشته است که محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی به دلیل استفادۀ بیش از حد از صلاحیت‌های وظیفه‌یی‌اش حکومت را به طرف شکننده‌گی پیش برده است.
mandegar-3این روزنامه با اشاره به بروز اختلافات اخیر در افغانستان گفته است که نابه‌سامانی‌ها سیاسی–اجتماعی در افغانستان سبب شده تا حکومت به پرتگاه سقوط برود. افزایش بیکاری، خشونت و نارضایتی‌ها در افغانستان سبب شده تا محمداشرف غنی منزوی شود و انتقاد‌ها ادامه یابد.
این انتقاد باعث محاصره آقای غنی شده است، چهره‌های سیاسی، قشر دانشگاهی و حتا یکی از ژنرال‌های پیشین حکومت کمونسیتی، در یکی از ایتلاف‌ها در برابر حکومت غنی قرار گرفته است.
پیش از این برخی از چهر‌های سیاسی و قشر تحصیل‌ یافته به دلیل آنچه که ناکامی حکومت در آوردن اصلاحات در نهادهای حکومتی می‌دانند به ایجاد ایتلاف‌ها و روند‌ها دست‌ز‌دند. این جریان‌ها حکومت فعلی را در آوردن اصلاحات در نهادهای دولتی و سکتور امنیتی ناکام می‌دانند.
این روزنامه نوشته که رییس حکومت وحدت ملی در محاصره قرار دارد، خشونت و بی‌کاری ادامه دارد.
به نوشته واشنگتن پُست، نارضایتی، قهر، نا امیدی و فرصت طلبی سیاسی در افغانستان باعث شکننده‌گی اوضاع در این کشور شده است.
واشنگتن پُست می‌نویسد که با توجه به چنین یک وضعیت در دو ماه گذشته ایتلاف‌های عجیبی در افغانستان شکل گرفتند که برنامه‌های خوبی دارند، اما ترکیب رهبران این ایتلاف‌ها چنان است که نمی‌شود بالای آن‌ها اعتماد کرد.
نویسندۀ این مقاله باور دارد که شماری از این رهبران فرمانده‌های پیشین جهادی‌ و شماری دیگر هم جوانان تحصیل کرده‌اند.
واشنگتن پُست نوشته ‌است که حتا یک ژنرال پیشین رژیم کمونیستی افغانستان نیز در جبهۀ به نام حزب وطن{عبدالجبار قهرمان} در برابر حکومت به رهبری غنی سهم دارد.
به نوشتۀ روزنامه، این ایتلاف‌ها و حرکت‌ها هر چند خواسته‌های متفاوت دارند، اما در یک مسأله اتحاد نظر دارند، آن این‌که حکومت به رهبری محمد اشرف غنی در حفظ امنیت مردم و به وجود آوردن زمینه‌های کاری ناکام بوده است.
برخی از چهر‌ه‌ها در داخل نظام و بیرون نظام محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی را به انحصار قدرت متهم می‌کنند. آنان باور دارند که آقای غنی در حال حاضر بیش از ۱۴ نهاد موازی با وزارت‌خانه‌های را در ارگ ایجاد کرده و صلاحیت‌ برخی از وزیران را نیز گرفته است.
در همین حال، آگاهان باور دارند که صلاحیت برخی از‌ وزیران تا حد کاهش یافته که حتا یک کارمند پایین رتبه را نیزتعین کرده‌نمی‌توانند. اما یک حلقۀ مشخص شش نفری در ارگ تمام صلاحیت‌های را تحت کنترول خود دارد.
واشنگتن پُست می‌نگارد که محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی از صلاحیت‌های خود استفادۀ بیش از حد کرده و به نظریات مختلف توجه نکرده‌است.
نویسندۀ روزنامه واشنگتن پُست پیشنهاد می‌کند که محمد اشرف غنی باید هر چه زودتر اقدام کند، اصلاحات موثر به وجود آورد و حکومت شکنندۀ خود را مشروعیت ببخشد.
این در حالی است که اندکی پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، اختلاف‌های درون نظام به اوج خود رسید. محمداشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله دو شریک حکومت وحدت ملی نتوانستند روی موضوعات دورن نظام کنار بیایند. دایر کردن لویه‌جرگه تعدیل قانون اساسی از مواد درشت توافق‌نامۀ سیاسی میان هردو طرف بود که به اجرایی کردن آن به تفاهم نرسیدن. خود سری‌های رییس حکومت وحدت ملی سبب چالش‌های جدی میان او و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی شده است، در حال حاضر به دلیل انحصار قدرت و افزایش اختلاف‌ها میان هر دو طرف ماه‌ها رییس حکومت وحدت ملی با رییس اجرایی با دیدار و گفت‌وگو ندارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.