والی بلخ به مردم: فریب ناموس‎فروشان را نخورید

یک شنبه 19 میزان 1394/

عطامحمد نور والی بلخ می‌گوید که پیش از پیش، دربارۀ سقوط ولایت کندز، به رییس‌جمهور غنی هشدار داده بودم.
آقای نور دیروز گفت که رفتم رییس جمهور را دیدم و به او گفتم که وضعیت کندز خراب است و باید زیر مدیریت گرفته شود و عملیات از دوطرف بر مواضع دشمن در قندوز راه انداخته شود.
mnandegar-3استاد عطا گفت که به رییس جمهور گفته بودم که اگر به وضعیت امنیتی ولایت کندز توجه صورت نگیرد، ولایت بغلان در همسایه‌گی کندز نیز سقوط خواهد کرد و این خطر در آن زمان جدی بود.اما به رغم هشدارها، حکومت در زمینۀ امنیت کندز هیچ توجه نکرد.
والی بلخ پس از افزایش نگرانی‌های عمومی دربارۀ امنیت شمال، به شهروندان بلخ اطمینان داد که وضعیت تحت کنترل است و هیچ نگرانی‎یی در خصوص امنیت ولایت بلخ وجود ندارد.
استاد عطا خطاب با باشنده‎گان بلخ گفت: فریب تبلیغات ناموس‌فروشانی را که از داخل با دشمن همکاری می‌کنند نخورید؛ بلخ کاملاً امن است و هیچ تهدیدی متوجه این ولایت نیست.
استاد عطا گفت که کسانی از داخل تبلیغات به راه می‎اندازند و باعث نگرانی و ترس مردم می‎شود؛ اما مردم مطمین باشند که ما تا آخرین قطرۀ خون‌مان در کنار مردم افغانستان و مردم شمال قرار داریم.
در روزهای پسین، اوضاع امنیتی شمال به ویژه ولایت‎های کندز، بدخشان، فاریاب، سرپل و بغلان وخیم شده است. طالبان بخش‎هایی از این ولایت‌ها را به تصرف خویش در آورده اند.
اما مسوولان امنیتی، به ویژه والی بلخ، بر پاک‌سازی مناطق شمال از وجود تروریستان طالب تأکید می‎ورزند.

اشتراک گذاري با دوستان :