والی بلخ: حکمتیـار بیـدار شـود!

گزارشگر:سه شنبه 2 جوزا 1396 ۱ جوزا ۱۳۹۶

عطا محمد نو، والی بلخ و رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان، از شیوۀ سخن گفتنِ و برخوردهای گلب‌الدین حکمت‌یار در موردِ حکومت وحدت ملی انتقاد کرد.
آقای نور در گفت‌وگوی ویژه با روزنامۀ واشنگتن پُست گفته است : ” از روندِ صلح در افغانستان پشتیبانی می‌کند؛ اما رفتارِ آقای حکمت‌یار به گونه‌یی mandegar-3است که گویا حکومت تسلیمِ وی شده باشد. ”
رییس اجرایی جمعیت اسلامی افزوده است: ” ما باید کمی وقت به آقای حکمت‌یار بدهیم، تا از خواب بیدار شود و اصلِ دموکراتیک را بپذیرد؛ در صورتِ انجامِ این کار، همه مردمِ افغانستان از وی ستایش خواهند کرد.”
رهبر حزب اسلامی اخیراً به پروسۀ صلح پیوست. اما آقای حکمتیار به محض ورود به کشور تلویحاً بر رقبای سابقش حمله کرد. او خواستار نظام متمرکز ریاستی شد و خواهان لغو ریاست اجرایی حکومت گردید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.