والی بلخ: خود را مکلف به قدم گذاشتن در راه استاد می‎دانم

30 سنبله 1393/

عطا محمد نور والی بلخ و رییس اجرائیه جمعیت اسلامی در پیوند با سومین سالروز شهادت پروفیسور استاد برهان‌الدین ربانی، رهبر جهاد، نخستین رییس دولت اسلامی و رییس پیشین شورای عالی صلح، با نشر اعلامیه‎یی حکومت را به تعلل، بی‌توجهی و فراموش‌کاری در بررسی پروندۀ ترور استاد شهید متهم کرده است.
در این اعلامیه آمده است: سه سال گذشت و هنوز غم از دست دادن پیر خردمند و رهبر فرزانۀ مان، mnandegar-3بر شانه‌های ما سنگینی می‌کند و کمبود استاد شهید در روز گار کنونی بیشتر از هر زمان دیگر احساس می‌شود. پروفیسور استاد برهان الدین ربانی در کنار اینکه رهبری یکی از جریان‌های بزرگ و میلیونی را بر عهده داشت، بخش اعظم تاریخ این سرزمین را نیز با کار نامه‌های درخشان و ماندگارش، به خود اختصاص داده است.
استاد عطا در این اعلامیه گفته است: رهبر فقید جمعیت اسلامی در کنار ده‌ها خصایل و فضایل ارزشمند اسلامی و انسانی، شخصیت اکادمیک و علمی، فقیه نامور در حوزه کشورهای اسلامی و منطقه، سیاست مدار حلیم و متواضع، رهبر خرد گرا، برد بار، آزاد اندیش، عدالت پسند و شخصیتِ فارغ از حوزه‌های جغرافیایی و قومی بود. افغانستان را خانه مشترک همه شهروندان آن می‌شمرد و در دل بسیاری از مردم این سرزمین چه در شرق، غرب، جنوب و شمال، جا باز کرده بود. روابط گسترده‌یی با جهان، بویژه با جریان‌های آزادی خواه کشورهای مختلف داشت.
او افزوده است: استاد شهید به زعامت سیاسی از طریق مشروع آن باور داشت. او متکی به اراده مردم بود و محور مبارزه او در حول منافع ملی می‌چرخید. هرگز تاریخ سیاسی زنده‌گی استاد گرامی را نمی‌توان فارغ از منفعت مردم و بدون توجه علمی و عملی به وحدت ملی، سراغ کرد.
در این اعلامیه همچنان آمده است: باتوجه به شرایط کنونی و اوضاع و احوال جاری کشور، نبود استاد فرزانه مان به خوبی درک و احساس می‌شود. مواضع و تصامیم استاد شهید در حیات سیاسی‌شان، راه و مسیر ارزشمندی را برای ما ترسیم کرده است که من و هم باورانم خود را مکلف به قدم گذاشتن در آن مسیر می‌شماریم.
در پایان استاد عطا از بررسی نشدن پروندۀ شهادت استاد انتقاد کرده و گفته است: یکبار دیگر فرا رسیدن سومین سالروز شهادت استاد برهان الدین ربانی را تسلیت عرض نموده، بی‌توجهی به پیگیری پرونده شهادت استاد را چیزی بیشتر از تعلل و فراموش کاری حکومت در قبال قتل‌های زنجیره‌یی نمی‌شماریم.

اشتراک گذاري با دوستان :