واکنش تند مجلس به اظهارات منسوب به رییس‌جمهوری: شما کجا مشروعیت دارید؟

یک شنبه 6 حمل 1396/

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست دیروز مجلس می‌گویند که رییس جمهور در دیدارش با شماری از اعضای هیأت اداری هشدار داده است که اگر وزیران نهادهای امنیتی را استیضاح کنند، مجلس نماینده‌گان را ملغا اعلام خواهد کرد.
اعضای مجلس این گفته‌های رییس جمهور را مداخله در کارهای شورای ملی می‌دانند.
mandegar-3عبدالطیف پدرام، عضو مجلس نماینده‌گان با واکنش تند در برابر این گفته‌های رییس جمهور غنی می‌گوید که شخص رییس جمهور در جایگاه قانونی قرار ندارد که این گونه مجلس نماینده‌گان را تهدید کند. به گفتۀ او، رییس جمهور هنگام بیان این اظهارات «آشفته و خیلی خشمگین بوده است.»
به گفتۀ پدرام، حکومتی که خودش جایگاه قانونی ندارد چه‌طور می‌تواند مجلس نماینده‌گان را ملغا کند؟
میرویسیاسینی، عضو دیگر مجلس می‌گوید، حکومتی که در نتیجۀ تقلب و جعل انتخاباتی روی کار آمده باشد چه‌گونه مجلس نماینده‌گان را ملغا می‌کند؟
اما همایون همایون، معاون اول مجلس نماینده‌گان که با رییس جمهور دیدار کرده به اعضای مجلس اطمینان داده می‌گوید که آنان به هیچ فردی اجازه نخواهند داد که در کار مجلس نماینده‌گان به ویژه در روند استیضاح وزیران مداخله کند.
آقای همایون می‌گوید، بر بنیاد قانون اساسی استیضاح حق مسلم مجلس است و به اساس اصول وظایف داخلی، برای استیضاح وزیران نهادهای امنیتی ۲۰ درصد امضا گردآوری شده و از سوی کمیتۀ رییسان روز آن نیز تعیین شده است.
معاون نخست مجلس می‌افزاید که در این باره با رییس جمهور صبحت کرده است، اما از دادن جزییات در برابر دوربین رسانه‌ها خوداری کرد و ادامۀ نشست سری شد.
اماسخنگویان ریاست جمهوری می‌گویند، رییس جمهور در بارۀ لغو مجلس با هیچ فردی و مقامی سخن نگفته است.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شوند که مجلس نماینده‌گان در نشست روز بیست‌وپنجم حوت سال پار خورشیدی فیصله کرد تا روز دوشنبه، هفتم حمل وزیران دفاع ملی، امور داخله و رییس عمومی امنیت ملی را در پیوند به حمله بر شفاخانۀ سردار محمدداوودخان و ناامنی‌های اخیر در کشور استیضاح کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.