واکنش تند محقق در برابر مخالفان ایتلاف نجات افغانستان

سه شنبه 13 سرطان 1396/

حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی به انتقادهای برخی از حلقات به ایجاد “شورای عالی ایتلاف برای نجات افغانستان” به شدت واکنش نشان داده است.
به تازه‌گی احزاب جمعیت، جنبش و وحدت اسلامی مردم افغانستان ایتلافی را به نام “شورای عالی ایتلاف برای نجات افغانستان “شکل داده‌اند.
شکل گیری این ایتلاف واکنش های زیادی را در داخل کشور به همراه داشته است.
ریاست جمهوری در واکنش به ایجاد این ایتلاف اعلام کرده که از طرح های اصلاحی هر جریان ایتلافی حمایت می کند اما افکار تقسیم قدرت را هرگز نمی پذیرد.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز شکل گیری این ایتلاف را تقابل خصمانه و رقابت ناسالم عنوان نموده خاطر نشان ساخت که این حزب به هیچ جریانی اجازه نمی دهد که در راه تضعیف نظام گام بردارد.
نمایندگان مجلس نیز در پیوند به شکل گیری این ایتلاف واکنش های متفاوتی نشان دادند. برخی این نمایندگان ایجاد این ایتلاف سیاسی را ناشی از تک روی های ارگ ریاست جمهوری وفاصله گرفتن مردم از حکومت دانسته و برخی دیگر آن را تعقیب خواسته های شخصی، برهم زننده ثبات ومغایر منافع ملی عنوان نمودند.
عبدالهادی مسلمیار رییس مجلس سنا نیز ایتلاف استاد عطا محمد نور والی بلخ، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی را غیرقانونی خوانده و خواهان استعفای آنان از سمت های حکومتی شان شده اند.
اما آقای محقق واکنش تندی به این انتقادها داشته است و تاکید کرده که این ایتلاف نه برای تضعیف یا سقوط نظام بلکه به منظور ختم زورگویی، حق کشی و نابسامانی درسطح حکومت وحدت ملی به میان آمده است.
آقای محقق در صفحه فیسبوک خود نوشته:”گسست عظیمى که بین ملت وحکومت پیش آمده؛ فقدان اعتماد میان قشر سیاسى وحکومت، کار را بجایى رسانیده که نه تنها قشر سیاسى و جهادى بیرون ازحکومت که عناصر وجهت هاى اصلى تشکیل دهنده حکومت وحدت ملى به تدریج از تصمیم گیری‌ها و اجراءات دولتى کنار گذاشته شده و یا تحت فشار قرار و مورد هجوم تبلیغاتى قرار گرفتند اند”.
آقای محقق تاکید کرده:” با تیم اصلاحات وهمگرایى منحیث یک تیم شریک در قدرت که بر اساس توافقنامه ، پنجاه در صد شریک قدرت است بر خورد نمی‌کند بلکه بعد از چند ماه اگر اعصابشان بجاى باشد فقط یک جلسه با رییس اجراییه میکنند و آنهم در حد تشریفات؛ این وضعیت قابل دوام نیست و به امنیت کشور کمک نمیکند فلهذا یک تشریک مساعى در سطح بزرگان ملت کار است”.
وی نوشته است که در گذشته تنها طالبان جنگ می‌کرد حالا داعش اضافه شد چندین سازمان تروریستى دیگر پدید آمد، جنگ تنها در جنوب بود حالا به شمال هم کشانیده شد، از بدخشان تا بادغیس فلهذا ایجاب یک تلاش براى اصلاح حکومتدارى اى مؤثر ضرورت است.
معاون دوم ریاست اجرایی تاکید کرده:” بعضى فکر می‌کنند که ما در صدد هستیم که دولت را سقوط بدهیم نخیر سقوط دولت بخیر و صلاح کشور نیست مگر اینکه حکومت خودش به دست خود زمینه سقوط خود را فراهم کند، ما میخواهیم دولت اصلاح شود ومؤثر شود”.
آقای محقق افزوده:” توافقنامه حکومت وحدت ملى که اساس مشروعیت حکومت است عملى شود؛ صلاحیت‌هاى ریاست اجرائیه ومعاونین ریاست جمهورى و معاونین ریاست اجرائیه در چهار چوب قانون اساسى و توافقنامه حکومت وحدت ملى عملى شود”.
وی به شدت به منتقدان ایتلاف جدید تاخته و نوشته:”بعضى افراطیون نزدیک به ارگ به طرف ایتلاف نجات توصیه کرده که از حکومت کنار بروند ، آنها فکر کرده اند که این سه طرف که تاهنوز جلسات مقدماتى ایتلاف را دایر کردند مردمانى هستند که به اساس مهربانى وعطوفت بعضى ها به حکومت گماشته شده اند تا به توصیه کنار بروند”. آقای محقق افزوده:”مایان دایر کنندگان جلسات مقدما تى ایتلاف نجات حد اقل سه و نیم تا چهار میلیون راى پاک ، از هشت میلیون نیم آراء پاک وناپاک انتخابات را با خود داریم نمی‌خواهیم حکومت به هم بخورد، فقط میخواهیم زور گویى وسرشارى وحق کشى خاتمه پیدا کند”.
معاون دوم ریاست اجرایی در ادامه نوشته:” با اقوام شریف اوزبک هم عین سیاست‌هاى انگلیسى تفرقه بیانداز وحکومت کن اعمال می‌شود، با اقوام برادر پشتون بلاى دیگرى را بنام این قوم و آن قوم به میان آورده که در بعضى مناطق فاجعه بار است و موجب تلفات گردیده”.
آقای محقق تاکید کرده:” با تیم اصلاحات وهمگرایى منحیث یک تیم شریک در قدرت که بر اساس توافقنامه ، پنجاه در صد شریک قدرت است بر خورد نمی‌کند بلکه بعد از چند ماه اگر اعصابشان بجاى باشد فقط یک جلسه با رییس اجراییه میکنند و آنهم در حد تشریفات؛ این وضعیت قابل دوام نیست و به امنیت کشور کمک نمیکند فلهذا یک تشریک مساعى در سطح بزرگان ملت کار است”.
وی به شدت به منتقدان ایتلاف جدید تاخته و نوشته:”بعضى افراطیون نزدیک به ارگ به طرف ایتلاف نجات توصیه کرده که از حکومت کنار بروند ، آنها فکر کرده اند که این سه طرف که تاهنوز جلسات مقدماتى ایتلاف را دایر کردند مردمانى هستند که به اساس مهربانى وعطوفت بعضى ها به حکومت گماشته شده اند تا به توصیه کنار بروند”.
آقای محقق افزوده:”مایان دایر کنندگان جلسات مقدماتى ایتلاف نجات حد اقل سه و نیم تا چهار میلیون راى پاک، از هشت میلیون نیم آراء پاک وناپاک انتخابات را با خود داریم نمی‌خواهیم حکومت به هم بخورد، فقط می‌خواهیم زور گویى وسرشارى وحق کشى خاتمه پیدا کند”.
معاون دوم ریاست اجرایی در اخیر تاکید کرده؛ بعضى هم بر چسپ قومى و سمتى به ایتلاف ما می‌زنند که چنین نیست ما پشتیبانى همه اقوام ، سمت‌ها و زون‌هاى کشور را به این ایتلاف داریم و این یک حرکت سراسرى براى نجات افغانستان از ناامنى ، خود کامگى، انحصار طلبى، استداد حلقه اى و سر انجام فساد متمرکز و سازماندهى شده مالى است و نیز روند توقف ناپذیر اصلاحات است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.