وریـماچ قـربانـی یـوسف نورستانـی؟

حمدالله نورستانی/ چهار شنبه 13 دلو 1395/

mandegar-3بیش از یک هفته است که چهره‌های جدیدی برای رسیدن به کرسی ریاست دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات معرفی شده‌اند. نام و جزییات سه نامزد برای ریاست دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات به مسوولان حکومت وحدت ملی سپرده شده است؛ اما از گماشتن این افراد به ریاست دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات از طرف رهبران دولت وحدت ملی به دلیل احتمال دست داشتن این افراد در تقلب های گذشته انتخاباتی خودداری شده است.
امام‌محمد وریماچ عضو پیشین کمیسیون رسانه‌های انتخابات، احمدالله ارچی‌وال، رییس آگاهی عامۀ کمیسیون و پوپل حبیبی را به حیث نامزدان ریاست دبیرخانۀ این کمیسیون به حکومت پیشنهاد شده‌اند. گفته‌هایی وجود دارد که امام‌محمد وریماچ عضو پیشین کمیسون رسانه‌های انتخابات پیوند خانواده‌گی با محمد یوسف نورستانی رییس پیشین کمیسیون انتخابات دارد و بعد از انتخابات به حیث رییس دفتر آقای نورستانی نیز ایفای وظیفه کرده است. گفته‌هایی وجود دارد که مخالفت با گماشتن آقای وریماچ دخیل بودن در تقلب و روابط خانواده‌گی او به یوسف نورستانی است. ریاست اجرایی نیز به این اساس با نامزدی این افراد که یکی از آنان باید در سمت ریاست دبیر خانۀ کمیسیون انتخابات قرار گیرد، مخالفت کرده و گفته است که این‌ سه تن اهل تقلب اند و باید چهره‌های جدید برای این سمت معرفی شوند که با مسوولان گذشته ارتباطی نداشته باشند و برای مردم افغانستان قابل اعتماد باشند. اما دراین میان قصۀ امام محمد وریماچ جالب به نظر میرسد. هرچند چهره‌های پیشین کمیسیون انتخاباتی، انتخابات را به چالش کشانیده‌اند و نیاز است تا پرونده‌های آن‌ها به گونۀ بیطرفانه از طرف نهادهای عدلی و قضایی کشور به بررسی گرفته شود و دست داشتن در تقلب و بحرانی ساحتن انتخابات افغانستان را از مجرای اصلی آن مورد بازپرس قرار دهند. اما، در مورد گماشتن آقای وریماچ که گویا در کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه داشته است، نیز باید به شکل بیطرفانه بررسی صورت گیرد تا قربانی اعمال آقای نورستانی، نشود. زیراچنانی که در قانون این موضوع به صراحت بیان شده است که جرم یک عمل شخصی است. اگر آقای نورستانی و همکاران دیگرش متهم به تقلب اند، باید با خودشان برخورد شود و مطابق به مواد قانون به جزای اعمال شان رسانیده شوند و آقای وریماچ نباید به جرم نورستانی بودن یا هم‌ولایتی بودن یا اینکه قرابتی با یوسف نورستانی دارد قربانی این معضل شود. اگرچه امام محمد وریماچ پس از انتخابات به عنوان رییس دفتر محمد یوسف‌نورستانی ایفای وظیفه کرده است. به هر صورت مخالفت با گماشتن آقای وریماچ در دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات به جرم این‌که هم دیار و اقارب آقای نورستانی است، ظلم در حق یک فرد است. اما هرگاه ثابت شود که این فرد در تقلب‌ها دست داشته است در آن صورت نباید در جملۀ نامزدان به ریاست دارالانشا باشد. دیگر نه مردم به این افراد باور دارد و نه نهادهای که برای برگزاری انتخابات، دولت افغانستان را همکاری می‌کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.