وزارت انکشاف دهات: تا چهار سال اکثریت مردم از آب آشامیدنی صحی استفاده خواهند کرد

یک شنبه 15حوت 1395/

وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان می‌گوید که بر اساس برنامه میثاق شهروندی تا چهار سال آینده بیش از هفتاد و شش درصد مردم از آب آشامیدنی صحی استفاده خواهند کرد.
نبود شبکه‌های معیاری آب آشامیدنی صحی در شهرهای افغانستان از مشکلاتی است که مردم همواره از این ناحیه شکایت داشته‌اند.
mandegar-3دولت افغانستان از ۱۶ سال گذشته تاهنوز فقط برای ۵۷ درصد مردم شهرهای کشور آب آشامیدنی صحی توزیع می‌کند؛ اما این خدمات در بسیاری ولایت به ویژه در کابل به شکل مقطعه ای ارایه می‌گردد.
اکبر رستمی سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات روز شنبه(۱۴حوت) در کابل گفت که در حال حاضر توجه این وزارت برای ارائه خدمات آب آشامیدنی در ولایت های نیمروز، بادغیس و غور است که از نظر شهری کمتر انکشاف یافته اند.
آقای رستمی افزود، وزارت انکشاف دهات، برای آب رسانی به شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز، ذخیره ای در اطراف دریای هلمند ساخته که ۴۵ کیلو متر از مرکز این شهر مسافت دارد.
به گفته وی، مرحله اول این پروژه که انتقال آب به شهر زرنج است تکمیل شده و مرحله دوم آن که توزیع آب آشامیدنی به خانه‌ها می باشد تا آخر ماه جاری خورشیدی تکمیل خواهد شد.
او خاطر نشان کرد که با تکمیل شدن این پروژه حدود ۲۰۰ هزار نفر در شهر زرنج و قریه های همجوار آن، به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا خواهند کرد.
سخنگوی انکشاف دهات بیان داشت که مرحله اول آبرسانی به شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس نیز تکمیل شده مرحله دوم آن نیز تا دو ماه آینده تکمیل خواهد شد.
اکبر رستمی گفت که ولایت بادغیس با کمبود آب زراعتی نیز مواجه است و از این روز وزارت احیا و انکشاف دهات، بزرگترین بند آب گردان را به هزینه ۱۷.۵ میلیون دالر در بادغیس می سازد که سروی آن تکمیل شده است.
به گفته وی، وزارت انکشاف دهات، ۸۴۳ پروژه را در ده ولسوالی غور تکمیل کرده و ۷۲ پروژه هم در ولسوالی های مختلف این ولایت زیر کار است.
او تأکید کرد که برای سال ۱۳۹۶ هم ۲۲ پروژه آبرسانی، ۲۴ پروژه سرک سازی در سراسر غور شامل پلان است.
سخنگوی وزارت انکشاف دهات در بخشی از سخنان خود گفت که برنامه کاریابی هم در غور، بادغیس و نیمروز آغاز شده که هزاران نفر در این سه ولایت برای سال ۱۳۹۶ شامل کار خواهند شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.