وزارت تجارت و صنایع: جواز چنـد شـرکت‎ احـتکار کننده گرفته شد

12 سنبله 1393/

پس از بلند رفتن نرخ گاز و مواد سوخت در شهر کابل، شورای وزیران تصمیم گرفته تا با افرادی که گاز را احتکار می‌کنند و یا هم با قیمت بلند به فروش می‌رسانند، برخورد جدی صورت گیرد.
مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند، هیأت متشکل از نماینده‌های وزارت‌های تجارت، مالیه، اقتصاد، و دادستانی کل موظف شده تا نرخ گاز را در شهر کابل کنترل نمایند.mnandegar-3
فریدالله شیرزی رییس مواد نفتی و گاز مایع وزارت تجارت و صنایع گفت، این وزارت جواز چندین شرکت‌ را به خاطر احتکار و بلندبردن نرخ گاز خواهد گرفته است.
او افزود: ما به ملت خود وعده می‌دهیم که ما را یک روز وقت بدهند که ما تمام شرکت‌ها کنترل کنیم و دکاکین که قبلاً گاز قیمت خریده بود برای آن‌ها بگویم که به شصت افغانی گاز را بفروشند هر کسی که باشد جوازش را می‌گیریم آنها را به ادارات عدلی و قضایی معرفی می‌کنیم و رییس جمهور نیز در این مورد هدایت صادر کرد و دادستانی کل هر کسی که قیمت فروشی می‌کند شدیداً مجازات می‌شوند. «
این در حالی است که اتاق تجارت و صنایع و اتحادیه‌های وارد کننده گاز به روز دوشنبه تعهد کردند که با در نظر داشت وضعیت بد اقتصادی در کشور آنها حاضر هستند که برای مدت زمانی گاز را بدون بدست آوردن مفاد بفروش برسانند.
آنها گفته اند، سر از روز سه شنبه باید فی کیلو گاز در بازارهای کابل به شصت افغانی بفروش برسد.
اما برخی از باشنده‌های شهر کابل روز گذشته گفتند، هنوز هم یک کیلوگاز بلند تر از شصت افغانی بفروش می‌رسد.
آنها می‌گویند، دولت باید شرکت‌های وارد کننده گاز را مجبور سازد که قیمت گاز را کاهش دهند.
مردم افغانستان در حال حاضر از گاز موجود در کشور استفاده کرده نمی‌توانند و حکومت و شرکت های گاز بیشتر گاز مورد ضرورت را از ترکمنستان وارد می‌کنند.
در همین حال وزارت تجارت می گوید، به اساس فرمان جدید رییس جمهور کرزی این وزارت یکصد هزار تن گاز را از ترکنستان خریداری می نماید تا نرخ گاز در شهر کابل و ولایت افغانستان کاهش یابد.

اشتراک گذاري با دوستان :