وزارت تحصیلات عالی: اعتبار سند دانشگاه‌های خصوصی و دولتی یک‌سان اند

چهار شنبه 25 حوت 1395/

وزارت تحصیلات عالی کشور، برای نخستین‌بار از توزیع سندهای معتبر آموزشی به صورت یک‌سان برای دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی خبر می‌دهد.
فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی دیروز (سه شنبه، ۲۴حوت) در نشست خبری مشترک با سخنگویان وزارت‌های معارف، اطلاعات و فرهنگ و mandegar-3امور زنان در کابل، از دست‌آورد یک‌سالۀ این وزارت گزارش ارایه کرد.
آقای امین گفت که وزارت تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۵کارهای بنیادی را در بخش توزیع سندهای معتبر برای دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی، تعدیل بانک سوالات امتحان کانکور و تعدیل مقرره‌ها و لوایح این وزارت و هم‌چنان بررسی و نظارت از کارکرد موسسات تحصیلات عالی خصوصی و دانشگاه‌های خصوصی انجام داده است.
سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که این وزارت توانسته است یک میلیون سند آموزشی را برای دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در کشور آلمان چاپ کند و این اسناد به‌زودی برای واجدان شرایط آن توزیع خواهد شد.
سخنگوی این وزارت می‌گوید که توزیع سندهای آموزشی معتبر برای نخستین‌بار در کشور آلمان به چاپ شده و این سندها به تدریج از کشور جرمنی وارد افغانستان شده و توزیع می‌گردد.
آقای امین هم‌چنان از برگزاری دومین دور امتحانات کانکور در سال ۱۳۹۵ در ولایت کابل خبر داده گفت که در کانکور امسال ۴۳ هزار داوطلب از کابل اشتراک خواهند کرد.
او می‌گوید که روند نظارت از کارکرد و کیفیت درسی در دانشگاه‌های خصوصی آغاز شده و این وزارت به شکل جدی از این روند نظارت می‌کند.
به گفتۀ او، وزارت تحصیلات عالی در هر دانشگاه و موسسه تحصیلات عالی خصوصی، نهادهایی را موظف کرده است تا نحوۀ تدریس و کیفیت درسی را در آنجا به بررسی گیرند.
وزارت تحصیلات عالی در حالی از توزیع سندهای معتبر آموزشی در کشور خبر می‌دهد که پیش از این گفته می‌شد، تفاوت‌هایی میان سندهای آموزشی دانشگاه‌های دولتی و خصوصی وجود دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.