وزارت تحصیلات عالی: به فارغان دانشگاه‌های خصوصی دیپلوم توزیع می‌شود

ناجیه نوری/ یک شنبه 13 سرطان 1395/

برای فارغین دانشگاه‌های خصوصی دیپلوم توزیع می‌شود و هیچ تفاوتی میان دیپلوم دانشگاه‌های خصوصی و دولتی وجود ندارد.
مسوولان در وزارت تحصیلات عالی با بیان این مطلب، از رسیدن یک میلیون دیپلوم‌ خبر داده می‌گویند: تعداد دپیلوم‌ها یک میلیون است که تاکنون ۷۸ هزار آن به وزارت تحصیلات عالی رسیده است.
mandegar-3به گفته آنان: میکانیسم یا معیار اعبتاردهی برای توزیع دیپلوم برای فارغین دانشگاه‌های خصوصی و دولتی، اساس شمولیت کانکور، جدول نتایج سمستروار، کتاب فراغت و پروسه اعتباردهی دانشگاه‌های مربوط می‌باشد.
مسوولان وزارت تحصیلات عالی هدف از این اقدام را شناسایی محصلان خیالی دانسته تاکید کردند: محصل باید براساس جعل شامل نشده، اسناد تکمیلی موجود باشد، پروسه جدول نتایج وجود داشته باشد تا محصلان خیالی شناسایی شوند.
این گفته‌ها پس از پخش شایعاتی مبنی براینکه گویا وزارت تحصیلات عالی تصمیم دارد، پس از امتحان خروجی یا تخصصی از فارغین دانشگاه‌های خصوصی به آنان دیپلوم توزیع کند، ابراز می‌شود.
اما اکنون وزارت تحصیلات عالی این شایعات را رد کرده و تایید می‌کند که به فارغین آن عده از دانشگاه‌های خصوصی معیاری که میکانیسم و شرایط این وزارت را تکمیل کرده اند، دیپلوم توزیع می‌شود.
فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی به روزنامه ماندگار می‌گوید: به منظور توزیع دیپلوم برای فارغین دانشگاه‎های خصوصی و دولتی یک سلسله میکانیسم‌های خاص در نظر گرفته شده و هیچ تفاوتی میان دانشگاه‌های خصوصی و دولتی وجود ندارد.
او ضمن اینکه از رسیدن یک میلیون دیپلوم‌ خبر می‌دهد می‌گوید: تعداد دپیلوم‌ها یک میلیون است که تاکنون ۷۸ هزار آن به وزارت تحصیلات عالی رسیده است.
استاد امین گفت: میکانیسم یا معیار اعبتاردهی برای توزیع دیپلوم از طرف وزارت تحصیلات عالی شامل، اساس شمولیت کانکور، جدول نتایج سمستروار، کتاب فراغت و پروسه اعتباردهی دانشگاه‌های مربوط می‌باشد.
او تاکید کرد: محصل باید براساس جعل شامل دانشگاه نشده باشد، اسناد تکمیلی باید موجود باشد، پروسه جدول نتایج وجود داشته باشد تا محصلان خیالی شناسایی شوند.
به گفته او: دیپلوم‌های خصوصی و دولتی یکسان است و تفاوتی ندارند؛ اما به آن‌عده از دانشگاه‌های خصوصی و دولتی که مرحله اعتباردهی و ارزیابی را سپری نکرده اند، با درنظرداشت یک سلسله میکانیسم‌های خاص دیپلوم توزیع می‌شود.
سخنگوی وزارت تحصیلات تصریح کرد: اگر این مراحل تکمیل نشده باشد، وزارت طرزالعمل خاص دیگری را برای توزیع دیپلوم در نظر دارد که عنقریب نهایی شده و براساس آن دیپلوم توزیع خواهد شد.
استاد امین در خصوص اینکه چرا به دانشگاه‌های که با معیار برابر نیستند، جواز داده شده، گفت: در طول یکسال دیدگا‌ه‌ی وزارت نه تنها نسبت به دانشگاه‌های خصوصی، بل نسبت به دانشگاه‌های دولتی نیز تغییر کرده است.
وی افزود: ما تایید می‌کنیم که در سال‌های گذشته دانشگا‌های غیرمعیاری افزایش یافته اند؛ اما طبق حکم رییس‌جمهور، ایجاد دانشگاه‌های خصوصی به حالت تعلیق درآمده به جز دانشگاه‌های که جواز را قبلاً گرفته بودند؛ اما طی مراحل آنان باقی مانده بود که تعداد شان به ۲۰ دانشگاه می‌رسد.
او گفت: مقرره‌ی دانشگاه‌های خصوصی تعدیل شده و میکانیسم نظارتی ما به کار آغاز کرده و دانشگاه‌های خصوصی را به طور دقیق ارزیابی می‌کنند.
با این حال کریم‌الله وثیق رییس‌اجرایی اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی می‌گوید: این گونه شایعات وجود داشت که گویا به فارغین دانشگاه‌های خصوصی دیپلوم توزیع نمی‌شود؛ اما هیچ گونه مکتوب رسمی به اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی مواصلت نکرده که این شایعات را تصدیق کند.
وثیق امتحان خروجی از فارغین دانشگاه‌های خصوصی را ضربه بزرگ به این دانشگاه‌ها عنوان کرده گفت: اگر چنین شود، حیثیت و اعتبار دانشگاه‌های خصوصی را به شدت صدمه خواهد زد.
او همچنان گفت: ما مطمین هستیم که این چنین نخواهد شد و ممکن نیست چرا که هم حیثیت کسانیکه در بخش خصوصی تحصیل کردن، هم اعتبار دانشگاه‌های خصوصی و هم اعتبار وزارت تحصیلات عالی زیر سوال خواهد رفت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.