وزارت خارجه آلمان: وضعیت امنیتی افغانستان«نامتعادل» است

گزارشگر:یک شنبه 13 جوزا 1397 ۱۲ جوزا ۱۳۹۷

حکومت فدرال آلمان وضعیت امنیتی افغانستان را «نامتعادل و متغیر» می‌داند ولی می‌گوید که «هیچ‌گونه خشونت سیستماتیک نهادهای حکومتی علیه شهروندان این کشور» وجود ندارد.
یافته‌های تازه وزارت امور خارجه فدرال آلمان در مورد وضعیت کنونی افغانستان، پس از چندین ماه تأخیر به نشر رسید. بر بنیاد گزارش رسانه‌ها، حکومت mandegar-3فدرال آلمان امنیت افغانستان را «بی ثبات» یافته اما تأکید کرده است که در این کشور «خشونت سیستماتیک نهادهای دولتی علیه شهروندانش وجود ندارد».
روزنامه‌های گروه رسانه ای «فونکه»، «زود دویچه سایتونگ» و شماری از رسانه های مطرح آلمان همچنان بیان کرده اند که این گزارش، توصیه‌های قانونی را در خصوص اخراج پناهجویان به افغانستان و موضوعات متعلق به پناهندگی ارائه نکرده است. از مدت طولانی به این طرف وزارت خارجه آلمان انتظار می‌کشید که نتیجه نهایی ارزیابی در مورد وضعیت امنیتی کنونی افغانستان را به دست آورد. در واقع انتظار می رفت که نتایج این بررسی در تابستان سال ۲۰۱۷ به نشر برسد.
در حال حاضر، روند اخراج پناهجویان رد شده افغانستان قسماً متوقف شده و تنها کسانی به این کشور فرستاده می‌شوند که خطرآفرین و مجرم باشند و از جانب دیگر در شناسایی هویت شان با اداره های مربوط همکاری نکنند. از ماه دسمبر سال ۲۰۱۶ به این طرف، ۲۳۴ تن از این قبیل افراد، به افغانستان بازگشت داده شده اند.
وزارت خارجه فدرال آلمان روز جمعه اعلام کرد که یافته های این اداره به «اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال» و «محاکم اداری» فرستاده می‌شوند، اما به دلیل حفاظت از منابع به گونه عام به نشر نمی رسد.
اداره های یادشده در جریان بررسی پرونده پناهجویان افغان و چگونگی اخراج آنان به این کشور، از یافته های وزارت خارجه فدرال به عنوان یک مبنا استفاده خواهند کرد. بخشی از گزارش رسانه های آلمانی اذعان کرده است که وضعیت امنیتی در مناطق مختلف افغانستان به گونه ناهمگون است.
گزارش تازه می رساند که حکومت مرکزی «اغلب قادر به انجام مسئولیت خود برای حفاظت موثر نمی باشد». این حکومت «فقط نفوذ محدود بالای زورمندان محلی و فرماندهان» دارد که آن ها اغلب از قدرت خود سوء استفاده می کنند.
بر اساس گزارش رسانه ها، یافته های وزارت خارجه در بخش سیستم قضایی افغانستان نشان می دهد: «سیستم قضایی فقط به صورت بسیار محدود عمل می کند. دسترسی به سیستم قضایی به گونه جامع تضمین نشده است».
افغانستان از لحاظ حقوق بشر «در شرایط دشوار، پیشرفت کرده است» اما در خارج از شهرها این دستاورد کمتر بوده است. ارزیابی های وزارت خارجه فدرال در بخش وضعیت کودکان «در سال های پسین به گونه کامل بهبودی» را نشان می دهد اما خطر «سربازگیری از این قشر توسط نیروهای امنیتی افغان و گروه های متخاصم حکومت» هنوز پابرجاست.
در درگیری های اخیر، حدود ۳۰ درصد قربانیان ملکی را کودکان تشکیل داده اند. این تلفات به اصطلاح ناشی از خسارات وارده در جنگ ها، مهمات باقی مانده و بمب گذاری ها بوده است.
با این همه، روند اخراج پناهجویان پذیرفته ناشده به دلیل وضعیت امنیتی وخیم در نقاط مختلف افغانستان بحث برانگیز بوده است. بر بنیاد یافته های نظامی، گروه اسلامگرا طالبان بیش از یک هفتم حصه خاک افغانستان را زیر کنترول خود دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.