وزارت خارجه: ایجاد حکومت موقت خواب و خیال است

/

وزارت خارجۀ افغانستان در برابر خواست مخالفان مسلح که خواستار ایجاد حکومت موقت در افغانستان شده‌اند واکنش نشان داده و آنرا خواب و خیال خوانده است.
حزب اسلامی حکمتیار در نشست پاریس خواهان ایجاد یک حکومت موقت در افغانستان شده است و طالبان خواهان  تعدیل قانون اساسی کشور گردیده‌اند.
جانان موسی‎زی سخنگوی وزارت خارجۀ افغانستان به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که تأسیس حکومت موقت در کشور به خیر و منافع افغان ها نیست. او گفت: «موضوع ایجاد یک حکومت موقت جدید خواب و خیالی است که صورت هم نمی‌گیرد، امکان ندارد و به خیر مردم افغانستان هم نیست. قالب و چهارچوب قانونی‌یی که در این کشور ریخته شده برای تمام گروه‌های سیاسی و افرادی که خواهان رسیدن به قدرت باشند و تمام گروه‌های که علاقمند به اشتراک در زنده‌گی سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی کشور هستند، وجود دارد.»
آقای موسی‌زی هر چند روی جامع بودن قانون اساسی افغانستان تاکید می‌کند، اما می‌گوید که مطابق به منافع مردم امکان تعدیل آن هم ناممکن نیست. او گفت: «این که قانون اساسی افغانستان تعدیل می‌شود یا نه موضوعی است که برای آن یک میکانیزم بسیار روشن و واضح وجود دارد. اما چهارچوب کلی در قانون اساسی که در ده سال گذشته ریخته شده، به باور دولت افغانستان فضای بسیار باز را برای تمام گروه می‌دهد که در حیات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی کشور نقش بسیار فعال و موثر شان را داشته باشند.»
اما شورای عالی صلح می‌گوید که در برابر قانون اساسی و دست‌آوردهای ده سال گذشته هیچ معاملۀ نخواهند کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :