وزارت خارجه: دور بعدی نشست مسکو در کابل برگزار می‌شود

۲۸ حمل ۱۳۹۶

نشست مشورتی منطقه‌یی مسکو که در آن یازده کشور جهان به شمول افغانستان اشتراک کرده بودند، با پیشنهاد هیات افغانستان، دور بعدی آن ‌را کابل میزبانی خواهد کرد.
وزارت امور خارجۀ می‌گوید که تمام کشورهای اشتراک کننده در این نشست بر این موضوع توافق کردند و تاریخ نشست و کشورهای دعوت شدۀ آن بعداً از سوی این MANDEGARوزارت اعلام خواهد شد.
نشست مشورتی منطقه‌یی مسکو که دربارۀ صلح افغانستان برگزار شده بود، مقام‌های افغانستان یک‌بار دیگر تاکید کردند که هرگونه روند صلح باید به رهبری و مالکیت افغانستان صورت بگیرد و کشورهای همسایه از تلاش‌های این کشور از بهر آمدن صلح پایدار حمایت کنند.
وزارت امور خارجه با نشر خبرنامه‌یی گفته‌است که نشست مشورتی منطقه‌یی مسکو به دنبال کنفرانس شش‌جانبۀ قبلی برگزار شده و در آن دربارۀ زیاد شدن تهدید های امنیتی که ثبات و انکشاف پایدار افغانستان را با پیامدهای منفی امنیتی و اقتصادی تمامی منطقه و جهان تضعیف می‌کند، مورد تاکید کشورهای عضو در این نشست صورت گرفته‌اند.
در خبرنامه آمده‌است که اکثریت کشورهای اشتراک کننده با این موقف افغانستان به توافق رسیدند که منطقه درمورد این کشور به یک توافق کلی برسد و پیام قوی‌یی را به طالبان بفرستد که را پیش‌رو، گفت‌وگو می‌باشد نه خشونت.
بر بنیاد اعلامیۀ مطبوعاتی وزارت امورخارجه، افغانستان در این نشست برخورد دوگانه را از تعریف تروریسم رد کرده و اظهار کرده که تلاش برای مبارزه با تروریسم در برنامه‌های عملی کشورهای همسایه به‌شمول پاکستان بازتاب یابند.
بربنیاد معلومات خبرنامه، درراس هیأت افغانستانی محمداشرف حیدری، رییس پالیسی و استراتژی وزارت خارجه دراین نشست قرار داشت، افزوده همکاری‌های صادقانه منطقه‌یی برای حصول اطمنیان از این که تلاش‌های مشترکت صلح نتایج توقع داشته‌یی افغانستان و منطقه را برآورده سازد، بسیار مهم‌ است.
اعلامیه افزوده که اجماع منطقه‌یی دربارۀ تامین صلح درازمدت در افغانستان به عنوان منفعت مشترک در حال شکل‌گیری می‌باشد که باعث گام‌های استحوار و محکم شریک‌های منطقه‌یی و جهانی مبدل می‌گردد.
روسیه، چین، هند، پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبیکستان، تاجیکستان، افغانستان، قزاقستان و قیزقزستان از جمله کشورهای بوده‌اند که در نشست مشورتی منطقه‌یی اشتراک داشته‌اند.
هرچند گروۀ طالبان قبل از این نشست گفته‌ بود که در این کنفرانس اشتراک خواهد کرد، اما دیده می‌شود که این گروه به دلیل نامعلومی حضور پیدا نکرده‌است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.