وزارت دفاع ملی: جامعۀ جهانی در بن اول خیانت کرد

/

سه شنبه ۱۶ سرطان ۱۳۹۴

 

وزارت دفاع کشور می‌گوید که تصمیم‌گیری جامعه جهانی در کنفرانس بن اول مبنی بر چگونه‌گی ساختار ارتش ملی، یک اشتباه نه، بل یک خیانت بود.
دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع دیروز در یک نشست خبری در کابل اظهار داشت که کار عملی برای ساختن ارتش از سال ۲۰۰۱ نه بلکه از سال ۲۰۰۹ شروع شد.
آقای وزیری تصریح کرد: «در توافقات بن خیانت شد؛ اشتباه نه، خیانت شد؛ برای افغانستان ۷۰ هزار اردو را ساختند به یک تفنگ؛ نه قوای هوایی بود، نه انجینری بود، نه توپچی بود، mnandegar-3نه زره‌دار بود و نه مخابره».
وی افزود: «شما می‌بینید یک قوه مسلحی‌که نه هوایی داشته باشد؛ نه توپچی؛ نه زره دار؛ نه تانک؛ نه مخابره؛ نه انجینیر؛ آن را ما و شما قوه مسلح گفته می‌توانیم؟! من به صفت یک افسر و یک افغان برای شما می‌گویم که در بن خیانت صورت گرفت».
به گفتۀ وی، ارتش ملی تا سال ۲۰۰۹ تنها قابلیت یک پولیس ضد شورش را داشت و بعد از این سال کار عملی روی تشکیل یک ارتش واقعی شروع شد.
معاون سخنگوی وزارت دفاع گفت: «به ایجاد ۷۰ هزار نیروی اردو شروع کردند؛ بعداً متوجه شدند که این اردوی ملی نیست یک قوۀ پولیسی است؛ مثل پولیس یک قوه است که به یک تفنگ با شورش مبارزه کنند نه با دشمن. در سال ۲۰۰۶ کار بالای آن شروع شد که یک اردو ساخته شود؛ بالاخره جامعه جهانی این را قبول کردند که اردوی افغانستان را بسازند، در سال ۲۰۰۹ بالای اردوی شما کار عملی آغاز شد که اردو ساخته شود».
آقای وزیر خاطرنشان ساخت: با وجود آن که تنها ۵ سال از کار عملی بالای ساختن ارتش ملی می گذرد، اما کارهای زیادی صورت گرفته است.
به گفتۀ وی، در این ۵ سال، وزارت دفاع دارای ۶ قول اردوی پیاده، یک قول اردوی هوایی، یک فرقه عملیات ویژه کماندو، یک فرقه پولیس نظامی، دو لوای ضربتی، یک لوای انجینری، یک لوای حمایت می‌باشد.
وی تصریح کرد: اقدامات خوبی در راستای قوای هوایی صورت گرفته که از آن جمله، می‌توان به سه لوای قوای هوایی موجود در کابل، قندهار و شیندند، مکتب قوای هوایی شیندند، دانشگاه قوای هوایی و لوای ۷۷۷ هوایی در کابل اشاره کر
.

اشتراک گذاري با دوستان :