وزارت زراعت: با تطبیق پروژه‌هایی از ضایع‌شدن ۵۰ درصد آب کشور جلوگیری می‌کنیم

چهارشنبه 20 اسد 1395/

mandegar-3وزارت زراعت و مالداری چهار قرار داد را در بخش دو پروژه مهم هموار کاری ۶۰هکتار زمین و اعمار ۵ شبکه آبرسانی را به ارزش بیش از ۱۶۰ میلیون افغانی با شرکت‌های خصوصی به امضا رساند.
مسوولان این وزارت تأکید کردند که با تطبیق برنامه هموار کاری زمین از ضایع شدن۵۰ درصد آب در مزارع کشور جلو گیری می شود.
عبدالقدیر جواد، معین مالی واداری وزارت زراعت و مالداری روز سه شنبه(۱۹ اسد) حین امضای این قرار دادها گفت:» تطبیق پروژه بزرگ هموارکاری زمین ( لایزرلیولنگ) بیش از ۱۰۰ میلیون افغانی هزینه بر می‌دارد که از بودجه انکشافی وزارت پرداخته می شود و این پروژه در جریان سال ۱۳۹۵ تطبیق می‌گردد..»
آقای جواد تصریح کرد: براساس این پروژه امسال کار هموار کاری ۶۰هزار هکتار زمین زراعتی در ۳۰ولایت کشور عملا آغاز می‌شود که در آغاز کار این پروژه ۶۰عراده تراکتور و ۹۵دستگاه هموار کاری زمین فعالیت خواهند کرد.
به گفته معین مالی و اداری وزارت زراعت و مالداری در حال حاضر ۵۰درصد آب که در مزارع استفاده می‌شود به دلیل هموار نبودن زمین های زراعتی ضایع می‌شود که با تطبیق این پروژه از هدر رفتن ۵۰درصد آب جلوگیری می‌‌شود.
وی تأکید کرد در نخست قبل از تطبیق این پروژه به ۳۰۰۰ دهقان در سرتاسر کشور در مورد مزایای هموار کاری زمین وزراعت آموزش و آگاهی داده می شود که در مراحل بعدی این رقم به هزاران دهقان افزایش داده خواهد شد.
آقای جواد می‌گوید که در جریان تطبیق این پروژه برای ۲۵۰ نفر در بخش های تخنیکی و آموزشی زمینه کار مساعد می‌گردد.
همچنین معین مالی واداری وزارت زراعت قرار دادی را در بخش اعمار ۵ شبکه آبیاری در ولایت‌های کابل و پروان با یک شرکت خصوصی امضا کرد.
وی گفت که براساس این قرار داد ۲شبکه آبیاری در ولسوالی ده سبز کابل، یک شبکه آبیاری در ولسوالی جبل السراج و دو شبکه در شهر چاریکار ومرکز ولایت پروان احداث می شود.
آقای جواد تاکید کرد که ارزش مجموعی این قرار دادها ۶۰.۳میلیون افغانی است که از بودجه انکشافی وزارت زراعت و مالداری پرداخت می گردد.
به گفته آقای جواد با بهره برداری ازاین پروژه ۱۵۰۰ هکتار زمین آبیاری شده واز ضایع شدن ۴۰ درصد آب جلوگیری گردیده و باعث افزایش ۲۰درصد حاصلات زراعتی در این دو ولایت می شود.
وی افزود: از این شبکه های آبیاری ۷۲۰۰ خانواده در دو ولایت کابل و پروان مستفید می شوند و برای ۲۴۰۰۰ نفر فرصت کاری مساعد می گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :