وزارت صحت عامه: نزدیک به بیست درصد کودکان به واکسین دسترسی ندارند

۴ ثور ۱۳۹۶

مسوولان  وزارت صحت عامه با آنکه از افزایش میزان دسترسی اطفال به‌واکسین خبر می‌دهند، اما می‌گویند که هنوز هم نزدیک به بیست درصد اطفال کشور به ‌واکسین دسترسی ندارند.
احمدجان نعیم، معاون پالیسی و برنامۀ وزارت صحت عامه، دیروز در مراسم گرامی‌د‌اشت از «هفته‌جهانی واکسیناسیون»، گفت که در نتیجۀ تلاش‌های حکومت MANDEGARافغانستان زمینه تقویت برنامه معافیت کتلوی و حمایت شرکای محلی و بین المللی، میزان مرگ و میر ناشی از امراض قابل وقایه از طریق واکسین در یک دهه گذشته کاهش یافته‌است.
نعیم گفت که تعداد مراکز ارایه کننده خدمات معافیت کتلوی در سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است و تعداد آن به ۱,۷۶۷ مرکز در سراسر کشور رسیده است.
بربنیاد گفته‌های نعیم، در حال حاضر ۱۰ نوع واکسین شامل برنامه معافیت کتلوی افغانستان است و بصورت رایگان در اختیار اطفال قرار می‌گیرد.
او در ادامه واکسین را حق هر کودک عنوان کرد و افزود که تقویت سیستم معافیت کتلوی یا واکسیناسیون از طریق مراکز صحی از اولویت‌های اساسی وزارت صحت عامه است.
آقای نعیم گفت که ما از طریق واکسیناسیون می‌توانیم اطفال را در مقابل بیماری‌های –سرخکان، سینه و بغل و پولیو- که عامل اصلی مرگ اطفال زیر پنج‌سال می‌باشند، حفاظت کنیم.
او با بیان‌ اینکه واکسیناسیون می‌تواند جلوی بیشتر از یک سوم مرگ و میر اطفال زیر پنج‌سال را بگیرد، خاطر نشان کرد که اما براساس تخمین برنامه معافیت کتلوی، تقریباً از هر شش طفل یک طفل به واکسین‌ها دسترسی ندارد.
براساس گفته‌های نعیم، افغانستان یکی از کشورهای دارای بالاترین میزان مرگ و میر اطفال زیر پنج‌سال در جهان است و از هر یک هزار کودک ۵۵ تن از آنان پیش از رسیدن به پنج سالگی از دنیا می‌روند.
نعیم با آنهم تاکید کرد که وزارت صحت عامه در تلاش است تا با تطبیق واکسین سراسری و افزایش سطح پوشش این برنامه تمام اطفال کشور را در مقابل امراض حفاظت کند.
داکتر ریچارد پیپرکورن، نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان نیز در این نشست بیان کرد که ما باید از رسیدن خدمات معافیت کتلوی به تمام افغانستانی‌ها، بدون در نظر داشت مکان زنده‌گی آنان و واکسین شدن اطفال آنان در جریان کمپاین‌های واکسیناسیون خانه به خانه، اطمینان حاصل کنیم.
آقای پیپرکورن افزود: ما باید تلاش‌های خویش را برای رسیدن به هدف جهانی دسترسی همه‌گانی به واکسین‌ها در راستای بهبود وضعیت صحی اطفال و رسیدن به انکشاف پایدار در افغانستان، وسعت بدهیم.
ادیل خضر، نمایندۀ یونیسف در افغانستان دیگر سخنران این نشست تاکید کرد که وزارت صحت عامه باید واکسین‌های با کیفیت را به تمام اطفال برساند و تلاش‌های خود برای رسیدن به اطفال نیازمند و آسیب‌پذیرتر را شدت ببخشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.