وزارت عدلیه: جواز فعالیت ۱۲۸۷ نهاد اجتماعی ملغا شد

گزارشگر:شنبه 22 جدی 1397 ۲۲ جدی ۱۳۹۷

C6A7C799-AC90-49AD-8332-41C0A2CEF649_cx54_cy19_cw37_w408_r1_s

ماندگار: وزارت عدلیه تاکنون ۳۷۸۸ جمعیت و یا نهاد اجتماعی را بر ‌اساس حکم قانون، جواز فعالیت داده‌است که از این میان، ۱۲۸۷ جمعیت و یاد نهاد اجتماعی به‌دلیل تمدید نکردن جواز فعالیت‌شان، ملغا گردیده‌است.
بر اساس قانون جمعیت‌ها، جمعیت‌هایی که خواهان تجدید جواز فعالیت‌شان هستند تا ۳۰ روز پیش از تاریخ ختم جواز فعالیت‌شان به وزارت عدلیه مراجعه کرده و در بدل ۵ هزار افعانی، جواز شان‌را تجدید کنند.

در خبرنامه‌یی که دیروز از نشانی این وزارت پخش شده آمده است: هرگاه جمعیت‌ها برای تجدید جواز فعالیت‌شان تا سه‌ماه پس‌از ختم تاریخ جوازشان مراجعه نکنند؛ در کنار پرداخت مقدار پول ثبت مجدد، مکلف به پرداخت مقدار ۲۵۰۰ افغانی جریمه نیز می‌شوند.

در ادامۀ این خبرنامه آمده است هرگاه نهادها تا شش‌ماه پس‌از تاریخ پایان جواز فعالیت خود به وزارت عدلیه مراجعه نکنند، طبق حکم مادۀ نهم مقررۀ تأسیس و ثبت جمعیت‌ها، جواز فعالیت‌شان از سوی این وزارت ملغا می‌گردد.

با این حال، هرگاه نهاد اجتماعی‌‌یی پس‌از حذف نام‌شان از دفتر ثبت نهادهای اجتماعی، خواهان ادامۀ فعالیت گردند؛ مکلف اند تا طبق احکام قانون و مقرره ثبت جمعیت‌ها، درخواست ثبت مجدد را به وزارت عدلیه ارایه کنند.

بر بنیاد قانون جمعیت‌ها و مقررۀ تأسیس و ثبت جمعیت‌ها، وزارت عدلیه جواز فعالیت جمعیت‌ها را در بدل ۱۰هزار افغانی برای سه سال صادر می‌کند.
از سوی‌ هم، آن‌دسته از نهادهای اجتماعی‌یی که بدون داشتن جواز یا تمدید آن به فعالیت می‌پردازند، وزارت عدلیه با آنها برخورد قانونی خواهد کرد.

مسوولان در وزارت عدلیه گفته اند: از آن‌جایی که جمعیت به تشکل‌ اجتماعی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی گفته می‌شودکه برا ی مقاصد خاص چون فعالیت حرفوی، صنفی، تخصصی… و از سوی اشخاص حقیقی و حکمی ایجاد می‌گردد بنابراین طبق قانون، جمعیت‌ها نباید به فعالیت‌های سیاسی و انتفاعی بپردازند، هرنوع سوء استفاده و فعالیت‌های غیر قانونی و مخالف اساس‌نامه، پیگرد قانونی در پی خواهند داشت.

مسوولان این وزارت در اخیر خبرنامه تأکید کرده‌اند که معتقد به‌ نظام مردم‌سالار و رشد جامعۀ مدنی بوده و باورمند اند که فعالیت قانونی و مسولانۀ نهادهای اجتماعی، باعث پیشرفت جامعه و مردم می‌گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.