وزارت فرهنگ: یک ماه بعد برای بررسی منار جام غور هیأت می‌فرستیم

۴ جوزا ۱۳۹۸

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که برای بررسی وضعیت و کار اساسی به منظور جلوگیری از تخریب منار جام، یک ماه دیگر اقدام می‌کند.
منار جام در غور از دو هفته به این طرف در معرض سیلاب‌های شدید قرار گرفته و این مساله، نگرانی از احتمال تخریب این اثر باستانی کشور را بیشتر کرده است.
mandegarبرخی نماینده‌گان غور و هرات دیروز سرپرست وزارت فرهنگ را به مجلس فرا خوانده بودند و در یک نشست با خانم صافی، نگرانی‌شان را از احتمال تخریب منار جام ابراز کردند.
با این وجود، وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که اقدام‌های فوری به منظور تغییر مسیر سلاب از پایه‌ای این منار انجام شده است.
حسینه صافی سرپرست وزارت فرهنگ گفت که این وزارت در اقدام فوری ۲۰۰ هزار افغانی به اداره محلی غور فرستاد تا با استفاده از این پول به همکاری مردم محل برای تحریف مسیر سیلاب از دامنه منار جام، اقدام فوری کند.
به گفتۀ او، وزارت فرهنگ در همکاری با سایر اداره‌های ذیربط در تلاش است تا فوراً مسیر سلاب را از دامنه این منار تغییر دهد.
بانو صافی اما تاکید کرد که برای بررسی تخنیکی و کار اساسی حفاظت منار جام یک متخصص ایتالیایی را استخدام کرده و او را در ماه سرطان به غور خواهد فرستاد.
خانم صافی گفت که از لحاظ جوی ماه سرطان مساعدترین آب و هوا را برای کار روی این آثار تاریخی دارد و به همین خاطر کار اساسی روی این مناره یک ماه دیگر آغاز خواهد شد.
به گفتۀ او، وزارت فرهنگ برای مرمت و مراقبت اساسی منار جام غور از یونسکو درخواست کمک کرده و این سازمان جهانی وعده داده در صورتی که دولت افغانستان خود نیز سهم گیرد، حاضر است ۲ میلیون دالر برای مرمت این اثر کمک کند.
بررسی‌های که در سال ۲۰۱۲ انجام شده نیز حاکی از آن است که منار جام غور حدود ۲۴ ملی متر خمیده است و این مساله نگرانی در مورد تخریب این اثر باستانی را نیز به وجود آورده بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.