وزارت مالیه: عواید داخلی افزایش یافته است

گزارشگر:دوشنبه 19 میزان 1395 ۱۸ میزان ۱۳۹۵

مسوولان در وزارت مالیه می‌گویند که صندوق وجهی پول ۱۳۲میلیارد افغانی برای افغانستان در سال جاری هدف مالی تعیین کرده بود که حکومت توانسته است سه ماه پیش از موعد معین، این هدف را بهدست بیاورد.
اجمل عبدالرحیم‌زی،‌ سخنگوی وزارت مالیه دیروز (یکشنبه ۱۸میزان)، در نشست خبری از افزایش بی‌‌پیشینۀ عواید کشور در چهارده سال اخیر خبر داد.
mandegar-3او گفت که عواید سال جاری در مقایسه با چهارده سال گذشته به شکل بی‌پیشینه افزایش یافته است.
آقای رحیم‌زی تأکید کرد که صندوق وجهی پول یا (IMF) برای حکومت افغانستان برای سال جاری مالی ۱۳۲میلیارد افغانی هدف مالی تعیین کرده بود که حکومت توانسته است این هدف را سه ماه قبل از موعد معین به دست بیارود.
سخنگوی وزارت مالیه تصریح کرد: “عواید سال جاری در مقایسه با چهارده سال گذشته بی سابقه بوده است، از طرف صندوق وجهی پول برای امسال ۱۳۲میلیارد افغانی هدف مالی تعیین شده است تعهد طوری است که تا آخر سال مالی تا آخر ماه قوس این هدف را باید بدست می آوردیم اما امروز درحدود سه ما برای سال مالی مانده که تمام شود؛ حکومت موفق شده است که ۱۳۲میلیارد افغانی را بدست بیاورد”.
سخنگوی وزارت مالیه هم‌چنان از شامل شدن افغانستان در برنامه سه ساله صندوق وجهی پول خبر می‌دهد.
آقای رحیم‌زی گفت: “صندوق وجهی پول در سال ۲۰۱۵بالای حکومت افغانستان شرایط وضع کرده بود اگر این شرایط را تکمیل کنیم برای نخستین بار افغانستان شامل برنامه سه ساله صندوق وجهی پول یا IMF می‌شود که این شرایط را برآورده ساختیم و شامل این برنامه شدیم و این یک دست‌آورد بزرگ در نظام مالی برای حکومت به‌شمار می‌رود”.
وی تأکید کرد که دراین برنامه سه ساله صندوق وجهی پول با حکومت افغانستان مشترکآ روی رشد اقتصاد و فراهم سازی بستر مناسب برای سکتور خصوصی کار می‌کند.
رحیم زی می گوید که مبارزه با فساد،‌آوردن اصلاحات بنیادی در منابع عایداتی کشور واستخدام افراد شایسته وصادق در ادارات جمع آوری عواید باعث افزایش عواید کشور شده است.
او گفت:” عواملش این نیست که گویا ما بالای سکتور خصوصی فشار آورده باشیم مالیات را بلند برده باشیم یا تعرفه بلند برده باشیم تا به هدف ما برسیم بلکه ما اصلاحات بنیادی را در منابع عایداتی به میان آوردیم که در برخی از ادارات سیستم های کمپوتری را فعال کردیم که ما را در قسمت مبارزه بافساد وشفافیت بسیار کمک میکند در دو سال گذشته ما توانستیم که در منابع عایداتی بخصوص در گمرکات و شعبه های مالیاتی روی اصلاحات بنیادی کار کنیم “.
آقای رحیم‌زی با اشاره به مصرف بودجه در ادارات دولتی گفت که تا ختم سال هر اداره باید ۸۰درصد بودجه انکشافی خود را به مصرف برساند.
او بیان داشت که تاکنون هفت اداره، وزارت‌های صحت عامه،‌ فواید عامه، معارف، انکشاف دهات، زراعت ومالداری، انرژی و آب و شرکت برشنا توانسته است که ۷۶ درصد از بودجه انکشافی خود را به مصرف برساند.
آقای رحیم‌زی گفت که تاحال ۳۵درصد بودجه انکشافی مصرف شده اما وزارت مالیه تاکنون ۶۰ درصد تخصص اجرا کرده است.
هم‌چنان، سخنگوی وزارت مالیه نشست بروکسل را در مورد افغانستان پُر دست‌آورد عنوان کرد و گفت که دراین نشست حکومت افغانستان با ارایه برنامه‌های جامع و کامل توانست که قناعت کشورهای جامعه جهانی را بهدست آورد.
او تاکید کرد که جامعه جهانی با پذیرفتن برنامه‌های حکومت ۱۵.۲میلیارد دالر برای افغانستان در چهار سال آینده کمک کرده است که این پول در بخش زیربناهای انکشافی از طریق برنامه‌های ملی به مصرف می‌رسد.
گفتنی است که افغانستان دارای سه منبع عایداتی چون گمرکات، مالیات و عواید غیر دولتی می‌باشد که به بر بنیاد معلومات وزارت مالیه بیشترین عواید از بخش گمرکات بهدست می‌آید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.