وزارت مالیه: معـاشات استـادان دانشـگاه‌های دولتـی ۳۳ درصـد افـزایش مـی‌یابد

۲۶ حوت ۱۳۹۷

mandegarوزارت مالیه افغانستان اعلام کرده است که معاشات استادان دانشگاه‌های دولتی ۳۳ درصد نسبت به معاشات فعلی شان افزایش می‌یابد.
در خبرنامه‌یی که دیروز از سوی این وزارت به نشر رسیده، آمده است: «کمیتۀ فرهنگی اتحادیۀ استادان، مسوده مقرره افزایش معاشات استادان و اعضای کادرهای مسلکی را در مشوره با وزارت تحصیلات عالی تهیه نموده بودند، از اینکه مقرره متذکره به شکل غیر عادلانه و نامتوازن تهیه گردیده و امکانات بودجوی نیز در آن در نظر گرفته نشده بود چندی قبل از سوی وزارت مالیه رد گردید. برای این‌که موضوع بطور همه جانبه بررسی گردد کمیته‌ای در زمینه ایجاد گردید».
در ادامۀ این خبرنامه آمده است که کمیتۀ فرهنگی اتحادیه استادان متشکل از وزارت‌‌های عدلیه، مالیه و تحصیلات عالی افغانستان مقررۀ جدیدی را با درنظرداشت اصل توازن و تعادل و امکانات بودجوی ترتیب کرده که به تاریخ ۲۱ حوت ۱۳۹۷ نهایی شده است.
این وزارت اطمنان داده است که بر اساس مقرره جدید، معاشات استادان دانشگاه‌های دولتی ۳۳ درصد نسبت به معاش کنونی شان افزایش می‌یابد.
این درحالی است که از حدود یک هفته به این‌سو، شماری از استادان دانشگاه‌ کابل و شماری از ولایات دیگر، در واکنش به نبود کارشیوه‌ای مشخص و قانونی برای پرداخت امتیازات و معاشات شان از سوی وزارت مالیه دست به اعتصاب درسی زده اند.
آنان تأکید کرده اند تا زمانی که حکومت به خواست‌های شان توجه نکند، همچنان به اعتصاب درسی خود ادامه می‌دهند و به درس نیز حاضر نخواهند شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.