وزارت مالیه: کمک‎ جامعۀ جهانی در زیربناها مصرف خواهد شد

یک شنبه 16 قوس 1393/

mnandegar-3حکومت جدید افغانستان تلاش می‌ورزد تا کمک‌های وعده شده جامعه جهانی را برای رسیدن به خود کفایی طبق تعهدات کنفرانس لندن به مصرف برساند.
مصطفی مستور معین وزارت مالیه افغانستان به رادیو آزادی گفت که حکومت این کشور در مصرف کمک‌های بین المللی شفافیت را در نظر گرفته و سیستم حسابدهی متقابل را به گونه کامل عملی خواهد کرد.
آقای مستور گفت که حکومت افغانستان در نظر دارد تا کمک‌های جامعه جهانی را در بخش‌های زیربنایی به مصرف برساند.
او گفت: این شانزده میلیارد دالر احتمالاً حدود نُه میلیارد آن در این سه ساله گذشته به مصرف رسیده، قسمت که باقی می‌ماند حدود کمتر و یا بیشتر از هفت میلیارد آن در کنفرانس لندن وعده شده که در سال ۲۰۱۵ میلادی به افغانستان سپرده شود. ضمناً یک بار دیگر در پاسخگویی متقابل از هر دو جانب تاکید صورت گرفت که حداقل پنجا درصد کمک‌ها از طریق حکومت افغانستان به مصرف برسد. اولویت‌های حکومت جدید هم زیربنا، ایجاد شغل، بهبود تولیدات داخلی، معادن، مسایل زراعت، معارف و صحت است.»
آقای مستور می‌گوید که در سال ۲۰۱۵ میلادی هفت میلیار دالر با افغانستان از سوی کشورهای جهان کمک می‌شود که بیشتر آن از طریق دولت به مصرف خواهد رسید.
مقامات وزارت مالیه افغانستان این را یک خبر خوش می‌خوانند که جامعه جهانی در کنفرانس لندن تعهدات اش را که در نشست توکیو به خاطر کمک با این کشور انجام داده بود، یکبار دیگر تجدید کرد.
جامعه جهانی در سال ۲۰۱۲ میلادی در کنفرانس توکیو شانزده میلیارد دالر را برای چهار سال با افغانستان تعهد نموده بود.
در آن زمان نیز تعهد این کمک مشروط به ریشه کن ساختن فساد اداری و ایجاد سیستم حسابدهی در این کشور صورت گرفته بود.
در این حالف کارشناسان تجدید تعهد کمک را از سوی جامعه جهانی با افغانستان برای انکشاف این کشور مفید می‌دانند و از حکومت می‌خواهند که در قدم اول در بخش های تولیدات، فعال ساختن فابریکه‌ها و ایجاد زمینه کاری اقدام نماید.
اجمل حمید عبدالرحیم‌زی رییس دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه کابل گفت که حکومت باید اقتصاد مصرفی افغانستان را به اقتصاد تولیدی مبدل سازد.
او گفت: «خود رییس جمهور گفت که جامعه جهانی مسوول آینده ما نیست، خود ما مسوولیت آینده خود را داریم. این جمله به این معنی است که ما باید کار را به اهل کار بسپاریم، جلو فساد را بگیریم و از پیشرفت کار خود در این شش ماه که به ما زمان یا ضرب الاجل تعین شده دست آورد های داشته باشیم و پروسه شفاف داشته باشیم که دوباره بتوانیم جامعه جهانی را قانع بسازیم.»
حکومت افغانستان در حالی از ایجاد و عملی ساختن سیستم حسابدهی متقابل بخاطر مصرف کمک های جهانی در این کشور سخن می زند که در سال های گذشته از نحوه مصرف این کمک ها انتقاد های شدید صورت گرفته است.
در سیزده سال گذشته جامعه جهانی میلیاردها دالر را در بخش بازسازی در این کشور به مصرف رساند، اما گفته می‌شود که مقدار قابل ملاحظه این کمک ها حیف و میل شده و مردم افغانستان هنوز هم با مشکلات جدی روبرو می باشند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.