وزارت مخابرات: فیسبـوک فلتـر می‌شـود/ شهروندان و نهادهای حامی رسانه‌ها: عصـر دیکتـاتوری پـایان یافتـه است

گزارشگر:روح‌الله بهزاد ۲۴ حمل ۱۳۹۸

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید که پیشنهادی برای قانون‌مندسازی فیسبوک در افغانستان به مسوولان شبکۀ اجتماعی فیسبوک فرستاده است و اگر این پیشنهادها پذیرفته نشوند، فیسبوکِ افغانستان را فلتر می‌کنند.
شهزادگل آریوبی، وزیر مخابرات دیروز در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، گفت که حکومت افغانستان از مجراهای دیپلماتیک پیشنهادهای خود را به شرکت فیسبوک فرستاده است و در صورت پذیرفته نشدن، تا شش ماه آینده فیسبوک را در افغانستان فلتر خواهند کرد.
mandegarآقای آریوبی گفت که در پیشنهاد فرستاده شده به دفتر مرکزی شبکۀ فیسبوک، آنان خواستار فعالیت این شبکه برمبنای قوانین و پالیسی‌های نافذ در افغانستان شده اند. به گفتۀ او، در پیشنهاد وزارت مخابرات همچنان بر احترام گذاشتن به قوانین افغانستان از سوی این شبکه و جلوگیری از فعالیت صفحه‌های جعلی نیز تأکید شده است.
شهزادگل آریوبی می‌گوید که در بسیاری از صفحه‌های فیسبوکِ افغانستان مطالبی نشر می‌شود که با قانون، فرهنگ و عرف اجتماعی کشور ما سازگاری ندارد.
همزمان بااین، صدیق‌الله توحیدی، مسوول کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغانستان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید آنچه وزیر مخابرات در پیوند به محدودسازی فیسبوک گفته است، تصمیم قانونی نه، بلکه تصمیم استبدادی و سانسورگرایانه است.
آقای توحیدی می‌گوید که گروه‌های تروریستی در سراسر جهان از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، اما این دلیلی بر بستن و محدود کردن شبکه‌های اجتماعی بوده نمی‌تواند.
به گفتۀ آقای توحیدی: مسوولان فیسبوک در بسیاری موارد خواست‌های حکومت امریکا را نپذیرفته است و «مطمیناً» خواست‌های حکومت افغانستان را نیز نخواهد پذیرفت. او از مسوولان حکومت می‌خواهد تا به جای محدودسازی و بستن فیسبوک، راهکار قانون و تعیین مجازات برای استفادۀ غیرقانونی از شبکه‌های اجتماعی را ایجاد کند.
صدیق‌الله توحیدی بیان می‌دارد که برخی از اراکین حکومت با آزادی‌های سیاسی و مدنی مردم موافق نیستند و با محدود کردن آزادی‌های مردم، می‌خواهند جلو راهپیمایی‌ها و اعتراضات شان در برابر حکومت را بگیرند.
او می‌گوید که قانون اساسی آزادی‌های شهروندی و مدنی مردم را به رسمیت شناخته است و کسی نمی‌تواند زیر هیچ عنوانی آن را محدود و ممنون کند.
در عین حال، این اظهارات وزیر مخابرات اندکی پس از نشر آن در شبکۀ اجتماعی فیسبوک، با واکنش‌های تُند کاربران این شبکه مواجه شد. کاربران فیسبوک می‌گویند که عصر کنونی، «عصرِ دیکتاتوری و استبداد» نیست.
حسیب معترف، یکی از کاربران فیسبوک در یادداشتی نوشته است که آزادی بیان خط سرخ مردم است. آقای معترفی افزود است مسوولان حکومت «ابداً فیسبوک را محدود و بسته» کرده نمی‌توانند. به گفتۀ حسیب معترف: تلاش ارگ برای محلی‌سازی فعالیت فیسبوک در افغانستان، تلاش مذبوحانه برای دور زدن ارزش‌های قانون اساسی و آزادی بیان و نهادینه کردن استبداد و تک‌روی است.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شوند که در سال‌های اخیر به ویژه پس از روی‌کار آمدن حکومت وحدت ملی، شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک نقش بسیار موثر در راه‌اندازی کارزارها و تجماعت اعتراضی در برابر سیاست‌های حکومت داشته است.
دو سال پیشتر نیز پس از شکل‌گیری برخی جنبش‌های اعتراضی در کابل و برخی ولایت‌ها، مسوولان حکومت تصمیم به مسدود کردن شبکۀ اجتماعی فیسبوک گرفتند که با مخالفت شدید نهادهای حامی رسانه‌ها و مردم قرار گرفت و پروندۀ آن مسکوت ماند.
از سویی هم، پیش از این مسوولان در نهادهای امنیتی و استخباراتی کشور گزارش داده اند که گروه‌های شورشی از شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک برای سربازگیری و پخش و نشر تبلیغات استفاده می‌کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.