وزارت معارف در جریان سال تعلیمی تقسیم‌بندی صنفی مکاتب را آغاز می‌کند

گزارشگر:سه شنبه 14 حمل 1397 ۱۳ حمل ۱۳۹۷

mandegar-3مسوولان در وزارت معارف می‌گوید که نصاب آموزشی کنونی مطابق نیازمندی‌های بازار کار نبوده و از این‌رو تصمیم گرفته شده تا تقسیم بندی صنفی مکاتب از امسال آغاز گردد.
رحیل محمد فرملی معین تخنیکی و مسلکی وزارت معارف روز دوشنبه ( ۱۳ حمل ) در برنامه « تشبث برای جوانان در افغانستان « که از سوی این وزارت به همکاری دفتر سازمان ملل متحد برای انکشاف صنعت، در کابل برگزار شده بود، گفت که در حال حاضر نصاب آموزشی افغانستان «قابلیت محور» نیست.
آقای فرملی تاکید کرد که در حال حاضر وزارت معارف تلاش می‌کند تا نصاب آموزشی مکاتب افغانستان را مطابق نیازمندی‌های بازار کار بسازد.
آقای فرملی گفت:» وزارت معارف جز از اولویت‌های شان این است که نصاب معارف را چگونه مطابق با نیاز بازار کار تبدیل کند. بحث قابل محور نبودن نصاب آموزشی یکی از چالش‌های است که سکتور معارف با آن روبرو بوده است.»
وزارت معارف تاکید بر قابلیت محور ساختن نصاب مکاتب و انستیتیوت‌ها دارد، تا دانشجویان بتوانند پس از فراغت در بازارکار خلاهای موجود را پر کنند.»
وی تاکید کرد که در حال حاضر بازار کار افغانستان نیازمند کارمند حرفوی است. معین تخنیکی و مسلکی وزارت معارف علاوه کرد که این وزارت تصمیم گرفته است تا برای آموزش کارمند حرفوی در جریان سال تعلیمی ۱۳۹۷ تقسیم بندی صنفی مکاتب را آغاز کند.
وی گفت» ما نیازمند کارمند حرفوی در مارکیت کار هستیم و همه نباید به سوی تحصیلات عالی بروند. بر آن اساس وزارت معارف تصمیم گرفته که در جریان سال ۱۳۹۷ حداقل تقسیم صنفی را ایجاد کنیم. برنامه این است که با همکاری حکومت و نهادهای بین المللی تقسیم بندی صورت بگیرد. که چقدر دانشجو آماده است، تا درس بخواند و وارد دانشگاه شوند. چقدر آماده یادگیری تعلیمات تخنیکی است و چقدر علاقه مند یادگیری تعلیم و تربیه و تعلیمات اسلامی است».
آقای فرملی بیان کرد که وزارت معارف تلاش می‌کند تا وضعیت بازار کار را رهبری کند. وی علاوه نمود که وزارت معارف مضمون تشبثات را شامل نصاب درسی نهادهای اموزشی کرده و نیز برنامه‌ی « استاد- شاگردی» را روی دست گرفته است.
او گفت که شامل ساختن مضمون تشبثات در مکاتب می‌تواند، برای دانش آموزان ایجاد انگیزده خواهد نمود.
در همین حال، فیروزخان مسجدی معین وزارت تجارت نیز بر اهمیت مضمون تشبثات تاکید کرده و از حکومت خواست که همانند دیگر کشورهای جهان این مضمون را تا شامل نصاب تحصیلی نموده و به سویه‌های بالاتر آموزش بدهد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.