وزارت معارف عضویت بورد اجرایی سازمان یونسکو را به‌دست آورد

/

وزارت معارف افغانستان در انتخابات چهلمین اجلاس سازمان یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد) عضویت بورد اجرایی این سازمان را برای یک دورۀ کاری چهارساله بدست آورده است.
مسوولان وزارت معارف در یک اعلامیه‌یی گفت اند: “در چهلمین اجلاس عمومی این سازمان ۱۹۳ کشور جهان اشتراک کرده بود و افغانستان توانست در یک پروسه رقابتی، با بدست آوردن ۱۴۷ رای مثبت عضویت بورد اجرایی این سازمان را بدست آورد. “
در اعلامیۀ این وزارت آمده است که افغانستان با کسب عضویت بورد اجرایی این سازمان می تواند از کمک‌های مالی و فنی بیشتر این سازمان برخوردار شود.
چهلمین اجلاس یونسکو به تاریخ دوازهم ماه نوامبر سال روان در شهر پاریس فرانسه برگزار شده بود و نماینده‌گان ۱۹۳ کشور جهان در آن اشتراک کرده بودند، و در پیوند به موضوعاتی چون (پالیسی‌سازی برای برنامه‌های تعلیمی و تربیتی، فرهنگی، ساینس وتکنالوژی ) بحث و گفت‌وگو کردند.
این اعلامیه می‌افزاید که وزارت معارف این موفقیت را گامی مهمی در راستای تقویت و تبارز نقش افغانستان در سطوح تصمیم گیری سازمان یونسکو (علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد) دانسته است.

mandegar

اشتراک گذاري با دوستان :