وزارت معارف: ۱۲،۲ میلیـون جلـد کتـاب درسـی چاپ مـی‌کنیـم

گزارشگر:چهار شنبه 19 جدی 1397 ۱۸ جدی ۱۳۹۷

ماندگار: وزارت معارف افغانستان دیروز پیمان چاپ ۱۲٫۲ میلیون جلد کتب درسی صنوف ابتدایی را با یک کمپنی چاپی داخلی به امضا رساند.
دکتر محمد میرویس بلخی، سرپرست این وزارت می‌گوید که این کتاب‌ها در جریان چهار ماه چاپ و به مکاتب توزیع می‌گردد. به گفتۀ آقای بلخی، کتاب‌های یاد شده در نتیجۀ داوطلبی باز با کمپنی طباعتی بهیر قرار داد شده که شامل صنوف ۱-۶ بوده و در برابر مبلغ ۳۸۲ میلیون و ۱۸۳ mandegarهزار و ۷۷۲ افغانی در ظرف چهار ماه چاپ خواهد شود.
بر بنیاد این پیمان، شرکت طباعتی بهیر مسوولیت دارد که در کنار چاپ، کتاب‌های یاد شده را به تمامی ولایات کشور نیز توزیع کند.
سرپرست وزارت معارف می‌گوید که به منظور رفع مشکل کمبود کتاب‌های درسی برای پنج‌سال آینده کمک ۷۵ میلیون دالری ادارۀ انکشافی ایالات متحده امریکا (USAID) را به دست آورده که با برنامه‌ریزی مشخص به مصرف خواهد رسید.
سرپرست وزارت معارف می‌گوید که در آیندۀ نزدیک با استفاده از کمک‌های یاد شده پیمان چاپ و توزیع ۳۷ میلیون جلد کتب نیز امضا خواهد شد.
آقای بلخی اطمینان داد که وزارت معارف متعهد است، با بهکار گیری تمامی امکانات کتاب‌های درسی را برای عموم شاگردان تأمین کند.
در عین حال، حاجی شیر باز کمین زاده رییس شرکت طباعتی بهیر نیز تعهد سپرد که مطابق پیمان، پروژۀ چاپ و توزیع کتاب‌های درسی وزارت معارف را به وقت و زمان مشخص آن عملی می‌کند.
او گفت که از تجربه‌های پیشین با وزارت معارف آموخته است که چاپ کتاب‌ها با کیفیت عالی صورت گرفته و به ولایات توزیع خواهد گردد.
نبود کتاب‌های درسی یکی از مشکلات معارف افغانستان گفته می‌شود که این مورد حتا دامن‌گیر مکاتب کابل نیز است و بخشی از دانش‌آموزان تا پایان سال نیز صاحب کتاب‌های درسی نمی‌شوند.

با این وجود، مسوولان در وزارت معارف می‌گویند، علی‌الرغم اینکه از سال ۲۰۰۴ تا اکنون مجموعاً حدود ۲۲۹ میلیون جلد کتاب درسی را به چاپ رسانیده اند؛ اما نسبت جذب رو به افزایش واجدان شرایط در مکاتب در هر سال و کمبود بودیجه به این بخش باز هم مشکل کمبود کتاب محسوس می‌باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.