وزارت معارف: ۳۰ هـزار آمـوزگار زن استخـدام می‌شـود

گزارشگر:یک شنبه 27 عقرب 1397 ۲۶ عقرب ۱۳۹۷

mandegarوزارت معارف کشور اعلام کرد که این وزارت تا سال ۱۴۰۰ خورشیدی ۳۰ هزار آموزگار قراردادی زن در سراسر کشور استخدام می‌کند.
نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف دیروز شنبه، ۲۶ عقرب، در یک نشست خبری گفت که این اقدام به منظور افزایش حضور زنان در معارف صورت می‌گیرد.
بانو نزهت گفت: «۳۰ هزار معلم قراردادی در مناطق روستایی ۳۴ ولایت کشور ودر بخش‌هایی که دسترسی به معلم به‌ویژه معلم زن محدود است، استخدام می‌شوند».
او همچنان گفت که وزارت معارف در سال گذشته دو هزار و ۶۷۴ آموزگار قراردادی و در سال جاری خورشیدی نیز دو هزار و ۳۲۶ آموزگار قراردادی استخدام کرده است.
سخنگوی وزارت معارف می‌گوید: با عملی شدن این برنامه، میزان حضور زنان در معارف به عنوان آموزگار از ۳۳ درصد به ۴۴ درصد افزایش خواهد یافت.
بانو نزهت همچنان گفت: با تطبیق این برنامه زمینۀ دسترسی دانش‌آموزان به‌ویژه دختران به آموزش در بخش‌های روستایی و مناطقی که تحت تأثیر رسم و رواج‌های ناپسند قرار دارند، فراهم می‌شود.
او گفت: «وزارت معارف، افزایش حضور زنان در عرصۀ معارف را جزء پلان استراتژیک خود ساخته است و در بخش ارتقای کمی، بهبود زمینۀ دسترسی زنان به تعلیم وتربیه و همچنان خودکفایی زنان همواره تلاش می‌کند».
به گفتۀ او، شرایط استخدام به عنوان آموزگار قراردادی بر اساس حضور زنان ساکن در مناطق روستایی با بالاترین میزان تحصیل از سوی کمیتۀ استخدام، صورت می‌گیرد.
در همین حال، وزارت معارف به منظور افزایش حضور زنان در بست‌های مدیریتی وزارت معارف، ۲۰ بست ریاست‌های این وزارت را به زنان اختصاص داده است.
سخنگوی وزارت معارف در این نشست خبری گفت که از این میان ۱۱ بست رتبۀ دوم مربوط به ریاست‌های تربیۀ معلم در ولایات از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده شده و در روزهای نزدیک بست‌های مرکز نیز به اعلان سپرده خواهد شد.
به گفتۀ او، وزارت معارف در بخش‌های صحی نیز رهنمود قاعده‌گی برای دختران را آماده کرده است که در آیندۀ نزدیک به چاپ خواهد رسید.
در کنار آن،‌ وزارت معارف مسودۀ پالیسی تعلیمات دختران را نیز تهیه کرده و به‌زودی نهایی خواهد کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.