وزارت مهاجران و برگشت کننده‌گان: آمار برگشت کننده‌گان ۵۰ درصد کاهش یافته است

ابوبکر صدیق/ شنبه 4 قوس 1396/

وزارت مهاجران و برگشت کننده‌گان می‌گوید که برگشت پناهنده‌گان از کشورهای بیرونی در سال جاری میلادی ۵۰ درصد کاهش یافته است.
حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجران و برگشت کنند‌ه‌گان، در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که در سال جاری میلادی کمتر از ۵۰۰ mandegar-3هزار تن پناهنده از کشورهای بیرونی به افغانستان برگشت کرده‌اند.
او گفت که در سال ۲۰۱۵ دو صد پنجا‌ه‌ هزار تن از شهروندان افغانستان در کشورهای بیرونی درخواست‌ پناهنده‌گان داده‌بودند. اما در سال ۲۰۱۶ این آمار به ۶۰ هزار شهروند پناهنده‌ کاهش یافته است.
مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجران و برگشت کننده‌گان گفت: در سال ۲۰۱۷ آمار پناهنده‌گی در کشورهای بیرونی نسبت‌ به سال‌های پیشین کاهش یافته است، اما در عین حال آمار برگشت‌کننده‌گان نیز کاهش ۵۰ درصد را نشان می‌دهد.
او گفت: در دو سال ۲۰۱۵ و ۱۶ یک میلیون ویک‌صدو ۴۷ هزار تن به کشور برگشت داشتند، اما در سال ۲۰۱۷، ۴۷۰ هزار تن از کشورهای همسایه به افغانستان برگشت کرده‌اند که کاهش ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.
آقای میاخیل با اشاره به عوامل مهاجرت هموطنان، می‌گوید: بدامنی نقش بسیار برازنده در این امر دارد و هم‌چنان، فقر، مشکلات اقتصادی سبب می‌شود تا شهروندان کشور رو به مهاجرت بیاورند.
آقای میاخیل با اشاره به‌این‌که هرچند آمار دقیق در رابطه به این‌که کدام اقوام افغانستان بیشتر به مهاجرت می‌روند در دست نیست، اما می‌گوید که بیشتر کسانی که از راه‌های غیر قانونی به مهاجرت می‌روند، از ساحات نا‌امن و دور دست افتاده کشور هستند.
بیجا شده‌گان داخلی
مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجران می‌گوید که در سال جاری میلادی بیش از ۴۰۰ هزار تن بیجا شدۀ‌ داخلی وجود دارد که افزایش چشم‌گیری را نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد.
او می‌گوید: در فصل زمستان پیش رو بیش از ۷۸ هزار خانوادۀ بیجا شدۀ داخلی تحت پوشش کمک‌های وزارت مهاجران قرار دارد. برای هرخانوادۀ بیجا شد‌ۀ داخلی ۱۰۰ دالر امریکایی کمک صورت می‌گیرد. مجموع این هزینه ۱۵ میلیون دالر امریکایی پیش بینی شده است که هشت میلیون آن تا اکنون تهیه شده است.
وزارت مهاجران می‌گوید که بیجا‌ شده‌های داخلی ناشی از جنگ‌هایی است که میان گروه‌های تروریستی و نظامیان افغانستان صورت گرفته است، شمار زیادی از خانواده‌های کشور‌ها به سبب این جنگ‌ها مجبور شده‌اند تا خانه و کاشانۀ خود را ترک کرده و به جاهای امن‌تر پناه ببرند.
در همین حال، دستگاه هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد «او سی اچ ای» در گزارش تازۀ گفته که از اول ماه جنوری تا ۱۹ نوامبر سال جاری میلادی ۳۴۳ هزار و ۹۵۸ تن آواره داخلی در این کشور ثبت شده اند.
سازمان ملل متحد گزارش داده است که ۳۲ درصد از این آواره‌گان داخلی در شمال افغانستان ثبت شده اند؛ جایی که نیروهای نظامی آلمان در چهارچوب ناتو مستقر بودند و برای کمک به امنیت فعالیت داشتند.
وزارت مهاجران با تأیید این‌که بیشتر بیجا شده‌های داخلی از شمال کشور هستند، می‌گوید: به اثر جنگ‌هایی‌که در ولایت‌های شمال کشور صورت گرفته بیشتر خانواده‌ها مناطق‌شان را ترک گفته‌اند.
این گزارش که همه ساله به صورت معمول نشر می شود، به طور مشخص در مورد درگیری‌ها در مناطق مختلف افغانستان و شمار آواره‌گان معلومات می دهد. مثلا تنها در هفته گذشته در نتیجه درگیری های شدید در ولایت کندز، حدود ۱۶ هزار انسان آواره شده‌اند سال گذشته بیش از ۶۶۰ هزار انسان به علت جنگ و ناامنی از روستاها‌ شان در افغانستان بیجا شده و مجبور به مهاجرت به مناطق امن تر گردیدند. سازمان ملل متحد گفته است که انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۷ نیز ۴۵۰ هزار انسان در نتیجه جنگ در داخل افغانستان آواره شوند.
سازمان ملل گفته که ۶۵،۶ میلیون آواره و بیجاشده داخلی در سطح جهان وجود دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.