وزارت کار و امور اجتماعی: برنامۀ مصونیت زنان در محیط کار تدوین شده است

یک شنبه 22 حوت 1395/

mandegar-3وزارت کار و امور اجتماعی به هدف جلوگیری از تبعیض جنسیتی و آزار و اذیت زنان در محیط کار، برنامه ویژه‌یی را تدوین و به ریاست جمهوری فرستاده است.
نسرین اویاخیل، وزیر کار، روز شنبه (۲۱ حوت) در محفلی که به مناسبت بزرگداشت از روز جهانی همبستگی زنان در کابل سخن می‌گفت بیان داشت، در برخی از ادارات و نهادهای دولتی، زنان به طور گسترده مورد تبعیض جنسیتی قرار می‌گیرند.
خانم اوریاخیل گفت، زنان افغانستان در یک و نیم دهه گذشته دستاوردهای قابل توجهی داشته اند اما هنوز هم آنان با چالش های زیادی روبرو اند.
وی تصریح نمود:”هم اکنون در برخی مناطق کشور ۹۰ درصد زنان به خدمات لازم صحی و آموزشی دسترسی ندارند وآنان در ادارات ونهاد ها نیز به طور گسترده مورد تبعیض جنسیتی قرار می گیرند”.
او خاطر نشان ساخت که وزارت کار، برای جلوگیری از تبعیض جنسیتی در برابر زنان، برنامه ایی را تدوین کرده که مصوونیت اجتماعی زنان را مخصوصا در محیط کار تضمین می کند.
وزیر کار گفت:” این برنامه از سوی وزارت کار وامور اجتماعی تدوین گردیده وبه ریاست جمهوری فرستاده شده است که به زودی نهایی خواهد شد”.
خانم اوریاخیل همچنان بیان داشت، وابستگی اقتصادی زنان یکی دیگر از چالش های آنان در افغانستان است که روند ظرفیت سازی و مشارکت شان را با کندی مواجه ساخته است.
وی اظهار داشت، برنامه ۱۰ ساله توانمند سازی اقتصادی زنان که در هشتم مارچ توسط رییس جمهورکشور درارگ افتتاح شد، به تدریج وابستگی اقتصادی آنان را کاهش داده و زمینه را برای مشارکت هر چه بیشتر زنان در ادارات و نهاد های دولتی و خصوصی در کشور مساعد خواهد ساخت.
او خاطر نشان ساخت که ۸۰ درصد تمرکز این برنامه ملی- برنامه ۱۰ ساله توانمندسازی اقتصادی زنان- بر زنان روستایی کشور خواهد بود.
در همین حال، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور نیز در پیامی گفت که حکومت در راستای افزایش مشارکت زنان در ادارات و نهادهای تصمیم‌گیری بیش از این تلاش خواهد کرد.
در این پیام آمده است که حکومت وحدت ملی در نظر دارد که روند پیگیری پرونده‎های خشونت علیه زنان را تسریع بخشیده، امکانات صحی و آموزشی را در روستاهای کشور برای زنان فراهم سازد ودر راه افزایش مشارکت زنان گام‌های بلندتری بردارد.
گفتنی‌ست که وزیر کار در حالی از تدوین برنامه ایی در راستای جلوگیری از تبعیض جنسیتی در برابر زنان در محیط کار سخن می گوید که پیش از این رییس اجرایی نیز گفته بود که هنوزهم در محیط کار تبعیض و آزار و اذیت در برابر زنان وجود دارد.
رییس اجرایی به تمام نهادهای ذیربط دولتی وظیفه سپرده بود که برای ایجاد محیط امن و رفع تبعیض در برابر زنان در ادارات دولتی تلاش‌های جدی و عملی نمایند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.