وزرای زراعت و فواید عامه: بودجـه ما ناکافـی است

۶ قوس ۱۳۹۱

وزرای زراعت و مالداری و فوایه عامه گفته اند که در بودجه انکشافی سال آینده برای پروژه‌های بزرگ آنان، پول کافی اختصاص داده نشده است.
با آن‌که جامعه جهانی طی چندین کنفرانس بین‌المللی، ملیاردها دالر را برای سال‌های آینده به افغانستان تعهد کرده‌اند، اما شماری از نهادهای حکومتی از کمبود بودجه شاکی اند مسوولان وزارت‌های فواید عامه و زراعت و مالداری برای ارایه برنامه‌ها و پلان‌های انکشافی سال ۱۳۹۲ خویش به مجلس سنا فرا خوانده شده بودند.
محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری که از رویدست گرفتن پروژه‌های بزرگ در بخش زراعت در سال آینده سخن می‌زد، بودجه اختصاص داده شده به این وزارت را در سال ۱۳۹۲ ناکافی خواند.
او گفت: سوال اینجاست که تا چه حد در بودجه سال ۱۳۹۲ به اولویت‌های وزارت پاسخ داده شده است، تا اندازه پاسخ داده شده اما مطابق توقع ما نیست؛ در مجلس شورای وزرا زمانی‌که بودجه مورد بحث قرار می‌گرفت دو وزارت خانه به بودجه که برای شان در نظر گرفته شده بود، قناعت نکردند.»
وزیر زراعت و مالداری ایجاد سرد خانه‌های استندرد، احیای فارم‌های تحقیقاتی، جنگلات، سیستم توزیع تخم‌های بزری، مجادله علیه آفات نباتی و سیستم‌های آبیاری را از برنامه‌های عمده آن وزارت عنوان کرد.
در جلسه عمومی روز یکشنه مجلس سنا، بر علاوه وزیر زراعت، وزرای انکشاف دهات و فواید عامه نیز به تشریح طرح برنامه‌های شان در سال ۱۳۹۲ پرداختند.
نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه از روی‌دست گرفتن پروژه‌های بزرگ در سال ۱۳۹۲ در بخش ساختن سرک‌های حلقه‌یی و شاهراه‌ها به خصوص شاهراه سالنگ معلومات داد.
اما وزیر فواید عامه به تایید گفته‌های وزیر زراعت و مالداری گفت: وی نیز با بودجه که برای تطبیق این پروژه‌ها تخصیص داده شده است، قناعت ندارد.
وزیر فواید عامه گفت: همانطوری که وزیر صاحب زراعت گفتند، ما دو وزارت خانه بودیم که با بودجه داده شده از سوی وزارت مالیه قناعت نداشتیم و یکی از پروژه‌هایی که طرح کردیم پروژه حلقه‌یی کابل است که امیدوار هستیم وزارت مالیه در بودجه جدید که اصلاحات در آن می‌آید در نظر بگیرد و برای ما بودجه لازم را بدهد که در طول زمستان بخش تدارکاتی را تکمیل کرده و در ماه حمل کار سرک حلقه‌یی را آغاز بکنیم.»
انتقادها در حالی صورت می‌گیرد که بیشتر از ادارات حکومتی در سال روان نتوانستند بیشتر از ۶۰ درصد بودجه انکشافی‌شان را به مصرف برسانند.
وزیر مالیه حدود سه هفته قبل طرح بودجه مالی سال ۱۳۹۲ را جهت تصویب به شورای ملی افغانستان ارایه کرد.
گفته می‌شود که مجموع عمومی بودجه ملی سال آینده ۳۶۶ ملیارد افغانی است که ۱۷۰ ملیارد آن بودجه انکشافی و بقیه آن بودجه عادی را تشکیل می‌دهد.
به اساس معلومات مقام‌های وزارت مالیه، در بودجه سال ۱۳۹۲ پنجاه درصد افزایش نسبت به سال گذشته به میان آمده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.