وزرا در تـرویج فرهنـگِ خـویش‌سـالاری از رییس‌جمـهور الگو مـی‌گیرند

ابوبکر مجاهد/ دوشنبه 14 جدی 1394/

رییس‌جمهور محمد اشرف‌غنی در تعیین افراد در ادارۀ امور، ملی‌ عمل نکرده و کار را به ‌اهلِ آن نسپرده و این رویکرد، خود باعثِ ترویجِ فرهنگِ خویش‌سالاری در اداراتِ دولتی شده است.
شماری از اعضای مجلس و فعالانِ مدنی با بیان این مطلب می‌گویند: وزرای کابینۀ دولت وحدت ملی از رییس‎جمهور در ترویج خویش‌سالاری در ادارات الگو می‌گیرند.
mandegar-3آنان با ابراز نگرانی می‌افزایند: ترویج خویش‌سالاری اندک‌اعتمادی را که مردم به رهبران دولت وحدت ملی دارند، از بین می‌برد.
این آگاهان خاطرنشان می‌کنند، وقتی افرادی در رده‌های بالای دولت، مبارزه با فساد و خویش‌سالاری را جدی نگیرند، در رده‌های پایینِ اداراتِ دولتی جلوگیری از این اعمال دشوار است.
علی‌اکبر قاسمی عضو کمیسیون دفاعیِ مجلس نماینده‌گان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: وزرا زمانی که برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس می‌آیند، تعهد می‌سپارند که امانت‌داری می‌کنند؛ اما وقتی به پُست وزارت رسیدند، به خویش‌سالاری می‌پردازند.
به گفتۀ آقای قاسمی، وزرا افراد جوان و شایسته را از کنارِ خود دور و نزدیکانِ خود را دورِ خویش جمع می‌کنند که آسیبِ آن متوجهِ تمامِ جامعه می‌شود.
آقای قاسمی با بیان این‌که خویش‌سالاری در ادارات افزایش یافته است، می‌گوید: مبارزه با فساد و خویش‌سالاری در ادارات باید از طرفِ دولت جدی گرفته شود.
این عضو مجلس نماینده‌گان در ادامۀ سخنانش افزود: رییس‌جمهور در تعیین افراد در ادارۀ امور، ملی‌ عمل نکرده که خود نشان‌دهندۀ ترویج فرهنگِ خویش‌سالاری است.
این عضو مجلس به این باور است که وزرا از رییس‌جمهور غنی در ترویج خویش‌سالاری در ادارات الگو می‌گیرند.
آقای قاسمی خاطرنشان کرد: خویش‌سالاری در اداراتِ دولت برعلاوۀ این‎که جوانان را سرخورده و ناامید می‌سازد، جامعه را نیز نسبت به‌ تعهد مسوولانِ دولتی بی‎باور می‌کند.
آقای قاسمی تأکید کرد: ترویج خویش‌سالاری ‌اعتمادی ملی‌یی را که مردم به رهبران دولت دارند، از بین می‌برد.
همچنان، نعیم نظری فعال مدنی می‌گوید: فساد اداری یکی از مشکلات بزرگ، چالش‌زا و دشوار برای ‌مردم افغانستان است.
آقای نظری افزود: مبارزه با فساد اداری در پهلوی ارادۀ قوی دولت، نیازمند برنامه‌های جدی نیز می‌باشد.
به‌گفتۀ او، وقتی کار به ‌اهلِ آن سپرده نشود و خویش‌سالاری در ادارات دولت از بین نرود، میزان خدمات دولت به مردم به پایین‌ترین سطح می‌رسد.
آقای نظری خاطرنشان کرد: در ادارات کشور روابط نسبت به شایسته‌گی مقدم است، دولت باید روش‌هایی را در نظر گیرد که بر بنیاد آن، افراد واجد شرایط بتوانند در پُست‌های مهم قرار گیرند.
آقای نظری تصریح کرد: ارایۀ خدمات در اداراتِ افغانستان به فرسوده‌گی و بروکراسیِ شدید مبتلاست که این خود زمینۀ فساد اداری را مهیا می‌کند.
آقای نظری ضمن اذعان به این‌که دولتِ افغانستان در زمینۀ مبارزه با فساد اداری کارهایی را انجام داده، می‌گوید: کارهای انجام‌گرفته در زمینۀ مبارزه با فساد اداری و نابود کردنِ خویش‌سالاری در ادارات دولتی، اصلاً پاسخ‌گوی نیازهای جامعۀ ما نبوده است.
آقای نظری تأکید کرد: وقتی افراد در رده‌های بالای دولت، مبارزه با فساد و خویش‌سالاری را جدی نگیرند، در رده‌های پایین دولتی جلوگیری از این اعمال دشوار است. بنابرین، پیش از همه، رهبران دولت وحدت ملی باید در امر مبارزه با فساد ارادۀ محکم داشته باشند.
از سوی دیگر، مسوولان در ادارۀ مبارزه با فساد اداری می‌گویند که صلاحیتِ نظارت از کارِ ادارات دولتی را رییس‌جمهور از این اداره سلب کرده است.
عبدالقهار فراح سیَر، سخنگوی ادارۀ مبارزه با فساد اداری با بیان این‌که‌ سرچشمۀ بزرگ فساد اداری در کشور، خویش‌سالاری در ادارت دولتی است، می‌گوید: “وقتی معینِ یک وزارت یا وزیر نزدیکانِ خود را به پُست‌های مهمِ وزارت تعیین می‌کنند، در هماهنگی با افراد دست‌نشانده زمینۀ فساد نیز ایجاد می‌گردد.”
به ‌گفتۀ آقای سیَر: ادارۀ مبارزه با فساد اداری طبق صلاحیت‌های قانونی خود، با این‌گونه‌ قضایا برخورد جدی خواهد کرد. اما از یک سال به ‌این‌طرف صلاحیتِ نظارت از کار ادارات دولتی، از ادارۀ مبارزه با فساد اداری از سوی رییس‌جمهور سلب شده است.
آقای سیَر با بیان این‌که در حال حاضر هیچ نهادی نمی‌تواند از کارکرد اداراتِ دولتی نظارت به عمل آورد، هشدار می‌دهد که این وضع، خود زمینۀ فساد را به افراد استفاده‌جو مهیا می‌کنـد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.