وزیر خارجۀ هند به کابل مى‌آید

گزارشگر:19 دلو 1392 ۱۸ دلو ۱۳۹۲

سلمان خورشید، وزیر امور خارجۀ هندوستان هفتۀ جاری قرار است جهت مذاکرات با مقام‌های ارشد افغانستان از جمله رییس‌جمهور کرزى، وارد کابل شود.
به گزارش رسانۀ هندی دى تایمز اف اندیا، سلمان خورشید در این سفر با رییس‌جمهور حامد کرزى و سایر مقام‌های کابل در مورد پروسۀ صلح و پروژه‌هاى بازسازى جارى هند در افغانستان صحبت خواهد کرد.mandegar-3
بر اساس این گزارش، قرار است سلمان خورشید در مورد ساختمان شوراى ملى افغانستان، بند سلما و دانشگاه ملى زراعتى که به کمک هندوستان اعمار می‌شوند و شماری از پروژه‌هاى بزرگ دیگر، با مقام های کابل گفت‌وگو کند.
هندوستان یکی از کشورهاى کمک دهنده به افغانستان می باشد که تاکنون بیشتر از دو میلیارد دالر به این کشور کمک کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.