وزیر پیشین مخابرات در محاکمۀ علنی: تا اکلیل حکیمی حاضر نشود صحبت نمی‌کنم

گزارشگر:یک شنبه 31 سرطان 1397 ۳۰ سرطان ۱۳۹۷

دومین جلسه علنی محکمۀ وزیر پیشین مخابرات بی‌نتیجه پایان یافت.
دومین محاکمه ویژۀ عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات، که متهم به فساد و سوء استفاده است، به دلیل نبود اسناد و مدارک کافى بی نتیجه پایان mandegar-3یافت. عبدالرزاق وحیدی و وکیل مدافع او در این دادگاه گفته اند که باید وزیر پیشین وزارت مالیه در این دادگاه حاضر باشد تا برخی مسایل مطرح شود. آقای وحیدی گفت که تا زمانی که اکلیل حکیمی در دادگاه حاضر نشود، او روی برخی مسایل مهم صحبت نمی‌کند.
وظیفه عبدالرزاق وحیدی، در زمستان سال ۱۳۹۵ به اتهام فساد به تعلیق درآمد.
څارنوال/دادستان موظف این قضیه، در جلسۀ علنى محکمۀ ویژه، گفت که وحیدى به مداخله در امور اداره تنظیم خدمات مخابراتى (اترا) تقرر خودسرانه کارمندان موقت و هفت مشاور با معاش گزاف متهم است.
همچنان موصوف افزود که وحیدى متهم به ایجادسیستم موقت جمع آورى ده درصد مالیات خدمات مخابراتى است، که سبب ضرر به دولت شده است.
موصوف گفت که وحیدی، سیستم یادشده را در محلى نصب کرده بود که گروه‌های ناظر به آن دسترسی نداشتند و برای کنترول و نظارت از این سیستم، دو تن از نزدیکانش را نیز استخدام کرده بود.
محمدعلی فرهنگ وکیل مدافع عبدالرزاق وحیدی، تمامی اتهامات را بی بنیاد و مغرضانه خواند.
وى افزود که جمع‌آوری ده درصد مالیات خدمات مخابراتی، مسئولیت وزارت مالیه و اداره اترا است و وحیدی به عنوان وزیر آن زمان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، در آن هیچ نقشی نداشته است و در دوسیه نیز چنین سندى وجود ندارد که نشان دهد، وحیدی در آن نقش داشته است.
او گفت: «لوی څارنوالی/دادستانی بر اساس خواست یک حلقۀ خاص در ارگ، به تحریف قضایا پرداخته و قضایای ارایه شده مملو از تناقض، غیرواقعی و خلاف قانون است و حتی وزیر مخابرات در زمان کاری اش، شاهد مراجعه ۱۵ هیأت مختلف تحقیق بوده است که بدون حضور څارنوال، تحقیق می کرده اند.»
عبدالرزاق وحیدی نیز اتهام های وارد شده بر خود را رد کرده گفت که پول جمع آورى شده مالیات خدمات مخابراتى، به گونه مستقیم به وزارت مالیه مى رود و سیستم موقت یادشده، تنها کار محاسبه و سنجش اطلاعات را انجام می‌دهد.
قاضی محمد زمان سنگری که ریاست هیأت قضایی را بر عهده داشت، گفت که نشست امروز محکمه در زمینه رسیدگی به اتهام های وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، بنا بر نبود اسناد و مدارک کافی، در یک زمان دیگر برگزار خواهد شد.
وی از څارنوال موظف خواست تا اسناد و مدارکى را که اتهام وارده را به اثبات برساند، در جلسه بعدی با خود داشته باشد. گفتنی است که پیش از این سارنوالی/دادستانی کشور، آقای وحیدی را بیگناه خوانده بود. برگزاری دادگاه ویژه برای وزیر پیشین مخابرات با واکنش هایی مواجه است. منتقدان می گویند که رییس جمهور غنی در این خصوص مبارزه با فساد، برخورد قومی پیشه کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.