وزیر احیا و انکشاف دهات: افغانستان پس از ۲۰۱۴ با مشکل مالی و اقتصادی مواجه نخواهد شد

/

وزیر احیا و انکشاف دهات می‌گوید که پس از سال ۲۰۱۴ میلادی، افغانستان با مشکل مالی و اقتصادی مواجه نخواهد شد.
ویس احمد برمک وزیر احیا و انکشاف دهات روز گذشته در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت که اطمینان داریم جامعۀ جهانی پس از ۲۰۱۴ نیز افغانستان را در بخش‌های مختلف همکاری خواهند کرد.
آقای برمک گفت که بیش از سه هزار پروژه عامه را در سال جارى به بهره‌بردارى سپرده‌اند و جامعۀ جهانى این وزارت را پس از سال ٢٠١۴ نیز کمک می‌کند.
او افزود که این پروژه‌ها شامل بخش‌های زیربنایی اعمار مکاتب، کلینیک‌ها، پل‌ها، دیوارهای استنادی، تهیۀ آب آشامیدنی و… بوده که ١٠٨ میلیون دالر، از بودجۀ وزارت مصرف برداشته است.
وى افزود که از این پروژه‌ها، ده‌ها هزار خانواده به ویژه در روستاها مستفید شده‌اند.
ویس برمک، بودجۀ این وزارت در سال جاری را ٣۴۴ میلیون دالر خوانده، علاوه کرد که از آن جمله ۴۴ درصد آن، به مصرف رسیده و تا دو هفتۀ آینده بعد از پرداخت پول به بعضی شرکت‌ها به بیش از ۵٠ درصد خواهد رسید.
وزیر احیا و انکشاف دهات گفت که ٣۶٨ پروژه عام‌المنفعۀ معیشت بدیل و ارتقاى ظرفیت، شامل پروژه‌هاى ربع اول امسال است که در اضافه از ٢٣٠٠ قریه در ٢۵٠ ولسوالی در سطح کشور، تحت کار قرار دارد.
وی از یک پروژه ٧٠ میلیون دالری دیگر نیز یادآوری کرده و هدف آن را رفع نیازهای مردم دانسته، گفت که کار طرح و دیزاین آن آغاز شده، اما در مورد این پروژه معلومات بیشتر ارایه نکرد.
برمک، ازادامۀ کمک‌هاى جامعۀ بین‌المللى بعد از سال ٢٠١۴ در بخش پروژه‌هاى زیربنایى نیز خبر داده، گفت که در صحبت‌هایی که با شرکای بین‌المللی افغانستان داشته، آنها وعده سپرده‌اند که تا سال ٢٠١۶ و بعد از آن، پروژه‌های این وزارت را حمایت می‌کنند.
وزیر احیا و انکشاف دهات تصریح کرد: «این وزارت در طول ده سال، پل ارتباطی بین مردم و حکومت بوده و درحال حاضر نیز تلاش می‌کنیم که پروژه‌های همبستگی ملى را به سرعت پیش ببریم؛ تا ذهنیت منفی که در بین مردم به خاطر خروج نیروهای بین‌المللی بعد از ٢٠١۴ از افغانستان وجود دارد، از بین برود.»
پروژه هاى همبستگى ملى، یکى از مهمترین برنامه‌هاى وزارت احیا و انکشاف دهات است که در یکدهۀ اخیر در سطح کشور به شمول روستاها، با ١٠ درصد سهم مردم عملى گردیده و این برنامه در زنده‌گى مردم تحول مثبت به میان آورده است.
وزیر احیا و انکشاف دهات خاطرنشان کرد که در طول ده سال گذشته، یک عشاریه هفت میلیارد دالر، از سوى دولت و جامعۀ جهانى به دسترس این وزارت به خاطر عملى ساختن پروژه‌هاى عام المنفعه قرار گرفته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.