وزیر اقتصاد: بیش از ۴۰ هکتار زمین «کول حشمت خان» غصب شده است

23 سنبله 1393/

mnandegar-3مقامات وزارت اقتصاد افغانستان می‌گویند بیش از چهل هکتار زمین» کول حشمت خان» در ساحۀ جنوب غرب کابل غصب گردیده است.
عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد کشور روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت، بخشی از ساحات این کول در سال‌های اخیر غصب و تعدادی از جاده‌های غیر قانونی در این ساحه ایجاد شده اند.
آقای ارغندیوال گفت: پس از فیصلۀ کمیسیون موظف، کار عملی از سوی وزارت زراعت روی ساحه کول حشمت خان آغاز خواهد شد.
او گفت: «ساحه کول حشمت خان متأسفانه در سال‌های اخیر یک قسمت اش غصب شده یک تعداد از موتر شوی‌ها و غرفه‌ها در این جا گذاشته شده که این ساحه را آب اش را و محیط زیستی اش را خراب ساخته و در داخل کول هم سرک های غیر قانونی به واسطه اهالی منطقه که ساحات را غصب کرده اند احداث گردیده است.»
آقای ارغندیوال همچنان گفت، نظر به فیصله هیأت موظف، اراضی کول حشمت خان باید به رویت نقشه اصلی تثبیت و علامه گذاری گردد.
وی همچنان گفت، سرک‌هایی که به طور خود سرانه در این ساحه احداث شده توسط شهرداری کابل به همکاری وزارت داخله تخریب گردد و دو پوسته امنیتی پولیس از سوی وزارت داخله به منظور حفاظت کول حشمت خان در سمت شمال و جنوب آن ایجاد گردد.
به اساس معلومات وزارت اقتصاد کشور، پس از پیشنهاد مجلس نماینده‎گان افغانستان جهت حفاظت از کول حشمت خان، یک هیات تخنیکی از سوی ریاست جمهوری افغانستان موظف گردید تا از ساحه کول حشمت خان نظارت نماید.
در این حال، مصطفی ظاهر رییس عمومی اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان می‌گوید که یک شورای مردمی را به هدف حفاظت از کول حشمت خان در آینده نزدیک ایجاد خواهند کرد.
او گفت: «چهل هکتار زمین در ۳۵ سال اخیر یا به زور گرفته شده یا توجه حکومت‌ها نبوده چیزی که اداره ملی محیط زیست فعلاً کرده می‌تواند ما همراه نهادهای مختلف بین‌المللی تماس داریم، شورای توسط خود مردم احیا شود و آماده استیم پنجاه هزار دالر برای احیا کردن این شورا آماده بسازیم.»
کول حشمت خان به مساحت ۱۹۱ هکتار زمین در قسمت جنوب غرب شهر کابل در دامنه کوه شیر دروازه و بالاحصار موقعیت دارد.
گفته می‌شود، کول حشمت خان آب ایستاده‌یی بود که در آن انواع پرنده گان، به خصوص مرغابیان زیاد دیده می شد.
نظر به عوامل و نا به سامانی‌های چند دهه اخیر کول حشمت خان به خشکی گرائید و در این ساحه خانه‌های مسکونی توسط برخی از افراد اعمار گردیده است.

اشتراک گذاري با دوستان :