وزیر خارجۀ افغانستان: به تنهایی قادر به مبارزه با تروریسم نیستیم

/

شنبه ۱۶ جوزا ۱۳۹۴

 

وزیر امور خارجه افغانستان که روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته برای شرکت در کنفرانس مقامات عالی‌رتبۀ سازمان همکاری‌های شانگهای به مسکو سفر کرده، گفته است که کابل بدون حمایت منطقه‎یی و جهانی قادر به مبارزه با تروریسم نیست.
براساس خبرنامۀ وزارت خارجۀ افغانستان، صلاح‌الدین ربانی روز پنجشنبه در کنفرانس یاد شده که تحت عنوان امنیت و ثبات در منطقه برگزار گردیده بود، mnandegar-3گفت: واضح است که تروریزم، در سطوح ملی، منطقه‌یی و بین‌المللی، به عنوان بزرگترین چالش برای ما محسوب می‌گردد. این پدیدۀ شوم، بدون تفکیک مرز و جغرافیای مشخصی، به تهدید حیات انسان‌های بی‌گناه و اخلال امنیت در منطقه و جهان ادامه می‌دهد.
وزیر خارجه گفته است: تا جایی‌که به افغانستان بر می‌گردد، تروریزم یک پدیده داخلی نبوده، بلکه ریشۀ آن با عوامل منطقه‌یی پیوند دارد. با آن هم، از حدود دو دهه بدین‌سو، ما در خط مقدم جنگ با تروریزم ایستاده‌ایم.
صلاح الدین ربانی افزوده است: نیروهای امنیتی کشور ما، در مقابله با تعداد زیادی از گروه‌های تروریستی دارای انگیزه‌های گوناگون چون طالبان، شبکه حقانی، تحریک طالبان پاکستان، تحریک اسلامی ترکستان شرقی، تحریک اسلامی ازبکستان، القاعده و داعش، قربانی‌های عظیمی را متحمل می‌گردند.
به گفتۀ او، اکثریت این گروه‌ها اهداف و مقاصد منطقه‌یی و بین‌المللی داشته و افغانستان قطعاً مقصد نهایی آن‌ها نیست.
وزیر خارجۀ کشور گفته است که نیروهای شجاع امنیتی ما، با پرداخت بهای جنگ با تروریزم، نه تنها از تمامیت ارضی کشور ما دفاع می‌کنند، بلکه به حفظ امنیت و ثبات در منطقه و جهان کمک می‌نمایند.
با این حال به گفتۀ آقای ربانی، افغانستان به تنهایی قدرت بردوش کشیدن تمام این بار را ندارد. منافع و مسوولیت‌های همۀ ما ایجاب می‌کند که برای مبارزه مشترک و همآهنگ با تروریزم اراده قوی داشته باشید.
همچنان، وزیر امور خارجه افغانستان از علاقه‌مندی افغانستان برای عضویت کامل در سازمان همکاری‌های شانگهای یادآوری نموده، خواهان حمایت کشورهای عضو گردید.
در این کنفرانس، نگرانی کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای از ناحیه تروریزم و افراط‌گرایی و تهدیدهای نوظهور امنیتی در منطقه مورد بحث قرار گرفته، بر ضرورت مبارزه مشترک و همآهنگ با آن تأکید به عمل آمد.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • zafer

    هنگامیکه طالبان با شکریه جان بارکزای و فوزیه کوفی جان همرای صدیقه جان در ناروی راجع به حقوق زنان صحبت شروع شد طالبان در اولین نگاه طرف یکدیگر به تعجب ومتحیر می نگریستند. قرار گذارشات منبع موثق نخواست نامش افشا شوددر مجلس حضور داشت . سران طالبان سخت از جنایات گذشته خود پشیمان بودند طرف یکدیگر نگاه میکردند به خودو ملای کور لعنت میفرستند چطورما بدبخت های کودن این جنس لطیف را در غازی استدیوم می کشتیم و در گوچه ها کابل و دیگر شهر ها مانند یک حیوان درنده وحشی همرایشان رفتار وحشیانه به دستور بیگانه میکردیم بخود و همقطاران وحشی خود نفرین میفرستند. ازشکریه جان بارکزی بار بار معذرت می خواستند. اظهار میداشتندکه ما [حکوک] حقوق شما را بالاتر ازحکومت فعلی می خواهیم ما هر گز با شمامشکل نداریم واز گذشته خود سخت پشیمان بودندچرا ما سیاه روی ها غلامان و آله دست اجنبی شدیم میگفتند ما و رهبر های ما جاهل بودند حال می خواهیم خانم های خود مانند شکریه جان و خانم کوفی در پارلمان داخل باشند مانند شکریه جان لباس بپوشد آرایش کنددر باره مسایل مملکت صحبت کنندمانند یک انسان آزادبا خرد حق دارد. او دوره حیوانی مادگر نمی خواهیم معلوم شده سخت تحت تاثیر حرکات و سخنان شکریه جان و خانم کوفی رفته بودندتکرار میکردند خانم های خود وقت صلح بیاید روی لوچ میکنیم در خارج سفرکننددرمجالس اشتراک کننددر آبادی وطن سهم گیرند و از مزدوری پنجابی خارج شوند نمی گزاریم نوکری جنرال های پنجابی را کنند.شکریه جان و خانم کوفی به گفته عوام تیم داده میرفتند هر دو کار شته و کوره دیده دپلومات طالبان را سخت تحت تاشیر خود آورده بودن واز غلام بودن سخت پشیمان شرمنده بودن به رهبران خود نفرین میگفتند و از خیانت و جنایت های که در برابر وطن یعنی مادر خود به قومانده و دستور استخبارات پاکستان انجام داده بودند نادم و شرمانده بودند .واقعأ گروی مزدور غلام هستند شما قضاوت کنید بزرکترین مجسمه دنیاکه افتخار تاریخی افغانستان بود گذشتهاز آن در آینده ها برای قرن ها بزرکترین منبع عاید از نقطه نظر تورستیک به افغانستان بود این بی هویت های دون صفت غلام مزدور خاک فروش آثاری گرانبهای افغانستان عزیز را به دستور بادارن خود تخریب کردن جای تاسف است بعضی نوکران شان در شورای نام نهاد صلح هم اکنون است معاش دالری این خاک فروش هم میگیرد شهزاد شاهد مزدور پنجابی اجینت پاکستان به بسیار بی حیای در تلویزون ها داخلی و خارجی مصاحبه میکند ازین طالبان منحوس که در قطر گویا حبس خانگی هستند هزاران جنایت در بامیان مزارشریف نموده اند تحت پیگرد سامان حقوق بشر به استناد بی بی سی قرار دارد این کودن ایشان را برادر خطاب میکند خواهان آزادی این جنایت کاران میشود معلوم نشد این پلید شهزاد شاهد چه خاطره خوش ازین جانی های غلامان پنجابی دارد نفرین بتو غلام از جواسیس نوکران پنجابی دفاع میکنی. حاجی صبور