وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث: خطر بند سرریز ‌ جدی است

ابوبکر صدیق/ شنبه 14 حوت 1395/

مسوولان وزارت دولت درامور رسیده‌گی به حوادث می‌گویند که گزارش‌های هیأت افغانستان از وضعیت بند سرریز تاجیکستان جدی است و حکومت افغانستان تلاش دارد تا برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی آماده‌گی بگیرد.
ویس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی که هفته پیش در نشست “کاهش خطرات حوادث طبیعی” صحبت می‌کرد، در حاشیه mandegar-3این نشست به خبرنگاران گفت که بند سرریز که در مزر تاجیکستان و افغانستان قرار دارد، در زلزله سال قبل خطر فر ریختن آن افزایش یافته و برخی از روستاهای افغانستان تهدید می‌کند.
آقای برمک افزود: برای بررسی نقاط آسیب پذیر این بند یک کمیسیون بین‌وزارتی تشکیل شده است که پیش از این یک سفر به کشور تاجیکستان داشته‌اند و گزارشی‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که تهدید خطر ناشی از شگافته شدن این بند که متوجه برخی از روستاهای افغانستان می‌شود،جدی است.
وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث گفت که در آیندۀ نزدیک یک تیم تخصصی دیگر جهت بررسی این بند “بند سرریز” به کشور تاجیکستان سفر خواهد کرد.
در حال حاضر ۱۶ میلیارد مترمکعب آب در بند سرریز تاجیکستان که یک بند طبیعی است گرد آمده است و احتمال دارد که با فروریختن این بند درنتیجۀ زمین لرزه، سطح آب در دریای آمو تا چند متر بلند شود.کشورهای دوطرف دریای آمو به جز از افغانستان آماده‎گی‌های‌شان را برای فروریختن احتمالی این بند گرفته اند، درحالی‎که ۳۲۰ روستای افغانستان را این خطر تهدید می‎کند.
آقای برمک تصریح کرد که تیم متخصص از تاجیکستان به ساحه بند سرریز می‌روند و تمام نقاط آسیب پذیر و خطر آفریناین بند رامورد بررسی قرار می‌دهند و پس از تکمیل شدن بررسی‌ها دولت افغانستان برای جلوگیری از خطرهای این بند اقدام می‌کند.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث بیان کرد که نگرانی جدی از خطر این بند در حال حاضر وجود ندارد، اما دولت افغانستان تلاش می‌کند تا تدابیر پیش‌گیرانۀ تهدید خطر از این بند را که متوجه برخی از روستاها افغانستان می‌شود داشته باشد.
او تصریح کرد که بررسی‌های پیشین تیم‌ متحصصان افغانستان – تاجیکستان که این بند را مورد بررسی قرار داده‌اند، می‌گویند که نگرانی فروریختناین بند وجود دارد که برخی از روستاهای کشور افغانستان و تاجیکستان که در کنار دریا آمو قرار ادارند را تهدید می‌کند.
او گفت: زلزله‌یی که در سال گذشته اتفاق افتاد، نگرانی‌ها ناشی از فروریختن این بند را افزایش داده‌است.
بند سرریز تاجیکستان که در منطقۀ مرزی بدخشان افغانستان و تاجیکستان موقعیت دارد، درسال ۱۹۱۱ میلادی در نتیجۀ لغزش یک کوه به گونۀ طبیعی ایجاد شد، اما گفته می‎شود که درحال حاضر که ۱۶ میلیارد متر مکعب آب در آن گرد آمده است و احتمال فروریختن این بند بیشتر است.
از طرفی هم، مسوولان در وزارت انرژی و آب با اشاره به تهدید که از این بندی که به شکل طبیعی در سال (۱۹۱۱ ) به اثر لغزش کوه، ایجاد شده می‌گویند که برای بررسی آن هیأت بین‌وزارتی از طرف افغانستان عازم کشور تاجیکستان شده‌اند.
عبدالبصیر عزیزی، سخنگوی وزارت انرژی و آب می‌گوید که با تکمیل شدن این بررسی دولت افغانستان برای جلوگیری خطری که از این بند متوجه روستاها افغانستان می‌شود، اقدام خواهد کرد.
این در حالی است که ریاست اجرایی دولت وحدت ملی برهمآهنگی کشورهای آسیب پذیر از این رویداد تأکید کرده است.
جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی در این مورد به رسانه‌ها گفته حکومت افغانستان برای حل مشکلات این موضوع با کشورهای آسیب پذیر، در تماس است که آنان بتوانند ما را در این راستا همکاری کنند.
هرچند از بند سرریز تاجیکستان هیچ کشوری استفاده اقتصادی نمی‎کند، اما مسوولان وزارت انرژی و آب می‎گویند که فروریختن این بند زندگی۵ میلیون انسان را در کشورهای که در کنار دریایی آمو موقعیت دارند، تهدید می‎کند.
گفته می‎شود که تخلیۀ آب این بند یگانه راه حل است، اما اکنون این کار از توان کشورها آسیب پذیر بیرون است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.