وزیر زراعت: ۴۰۰ انجمن آبیاری در ۲۳ ولایت فعالیت دارند

گزارشگر:چهار شنبه 3 جوزا 1396 ۲ جوزا ۱۳۹۶

mandegar-3بیش از ۴۰۰ انجمن آبیاری در ۲۳ ولایت کشور فعالیت دارند و بیش از ۳۲۷ هزار و ۵۰۰ تن از خدمات این انجمن‌ها استفاده می‌کنند.
اسدالله ضمیر، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، دیروز سه شنبه (۲ جوزا) در نشست خبری تحت عنوان، تقسیم عادلانۀ آب، گفت: نقش انجمن‌های آبیاری در حل منازعات بالای آب، تقسیمات آب، اتفاق و اتحاد مردم، جلوگیری از سوءاستفادۀ‌ آب‌ها، مهم و ضروری است.
کنفرانس انجمن‌ آبیاری با اشتراک نزدیک به ۳۰۰ تن از دهقانان و مسوولان انجمن‌های آبیاری از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در کابل برگزار شده بود.
آقای ضمیر گفت که نظارت از توزیع عادلانه آب به دهقانان مطابق حق‌ آبه‌ها، پاک کاری مجراهای آب و رفع موانع ایجاد شده ناشی از خیزش سیلاب‌ها در مسیر جریان آب، حفظ و مراقبت دوامدار و بهره‌برداری موثر از شبکه‌های آبیاری از وظایف مهم انجمن‌های آبیاری می‌باشد.
به گفتۀ او، تقسم عادلانۀ آب برای بهبود وضعیت معیشتی مردم نقش اساسی دارد و با استفاده از روش‌های جدید مدیریت آب میزان حاصلات در کشور افزایش می‌یابد.
وزیر زراعت بیان کرد که مدیریت سامانۀ آبی، استفادۀ بهتر آب در کشت‌زارها، توزیع عادلانۀ آب با در نظر داشت حق‌آبه و ایجاد همآهنگی میان دهقانان، وزارت زراعت و آبیاری و پروژ‌ه‌های انکشافی جلوگیری از تلف شدن آب و حفاظت از پروژه‌های آب‌یاری از اهداف عمدۀ انجمن‌های آبیاری می‌باشد.
آقای ضمیر با بیان این‌که وزارت زراعت با تحقق این اهداف، از دهقانان حمایت می‌کند و در کنار فراهم کردن زمینه‌های موثر استفادۀ آب در کشور، فرصت‌های افزایش محصولات زراعتی در مزارع و باغ‌ها و در مجموع زمینۀ انکشاف زراعت را در کشور مساعد می‌سازد.
او گفت که رسیده‌گی به مشکلات دهقانان، سهم‌گیری در طرح برنامه‌های آبی، حفظ و مراقبت شبکه‌های آبیاری در ساحه،هم‌چنان، رسیده‌گی به مسایل اجتماعی تعقب شیوه‌های پیشرفتۀ زراعتی تأثیر مثبت در روند کار دهقانان کشور ایجاد می‌کند.
او افزود: وزارت زراعت نه تنها به حفظ و مراقبت‌ تأسیسات آبی تمرکز دارد، بلکه بالای شیوه‌های پیشرفتی آبیاری برای دهقانان برنامه ریزی می‌کند. نظارت از توزیع عادلانۀ آب از اولویت‌های مهم شمرده می‌شود، پاک‌کاری کانال‌های آب و آماده‌گی برای دفع خیزش‌ آب در دریا‌ها برزگ از مسوولیت‌ها دیگر ما است.
آقای ضمیر، نقش انجمن های آبیاری را حل منازعات بالای آب، تقسیمات آب، اتفاق و اتحاد مردم، جلوگیری از سوءاستفاده از آب‌ها، همکاری با میراب‌ها و رسمیت دادن انجمن های آبیاری در ریاست های زراعت ولایات کشور، دارای اهمیت خوانده. می‌گوید: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ انجمن آبیاری در ۲۳ ولایت کشور فعالیت دارد که بیش از ۳۲۷ هزار و ۵۰۰ تن از خدمات این انجمن‌ها استفاده می کنند.
وزیر زراعت، آبیاری و مال‌داری می گوید که برنامه دارد تا سه سال آینده، ۳۰۰ انجمن جدید آبیاری را تشکیل و طی مراحل قانونی نماید و برنامه‌های مختلف آموزشی برای ۵ انجمن آبیاری را نیز راه اندازی کند.
این در حالی است که به اساس آمارهای نشر شده ۹.۶ میلیون هکتار زمین در افغانستان قابل زرع است که از این میان ۵.۵ میلیون هکتار آن ظرفیت آبیاری را دارد، اما در حال حاضر تنها ۲.۱ میلیون هکتار آن آبیاری می شود.
افغانستان با داشتن منابع آبی فراوان، یکی از کشورهایی است که با کمبود آب به خصوص برای کشاوزی روبروست و مدیریت منابع آبی در سطح بزرگ و در سطح پایین تر توسط انجمن‌های آبیاری، می تواند به توسعه کشاورزی و افزایش محصولات زراعتی کمک کند.
پیش از این آگاهان گفته اند که اکنون بیشتر آب‌های زیر زمینی افغانستان آلوده و هم‌چنان کاهش یافته و از مردم می‌خواهند که باید از حفر چاه‌های عمیق خودسر خودداری کنند تا در سال های آینده با کمبود جدی آب روبرو نشوند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.