وزیر صحت آلمان: مهاجرت شانسی برای جامعه است

گزارشگر:شنبه 22 ثور 1397 ۲۱ ثور ۱۳۹۷

mandegar-3ینس شپان، وزیر صحت آلمان از آغازی جدید در سیاست پناه جویی سخن گفته است، او به عنوان مثال از بهبود نظام آموزشی برای پناه جویان یاد کرده است.
ینس شپان، وزیر صحت آلمان روز پنجشنبه در یک میزگرد در شهر «مونستر آلمان» گفت که افراد کلیدی در مکاتب که پیش از موج مهاجرت در سال ۲۰۱۵ نیز شرایط مشابه داشتند، باید حالا بهتر آموزش ببینند.
شپان گفت که هم‌چنان، در سیاست مسکن سازی نیز از طریق حمایت از خانواده‌های طفل دار در ساختن یا خرید خانه، انگیزه‌های مالیاتی در ساختن مسکن‌های کرایی، پیشکش کمک‌های دولتی برای مسکن سازی و جلوگیری از افزایش بیش از حد کرایه خانه، نیاز به اصلاحات است.
آقای شپان با بیان این‌که مشکل کمبود مسکن طی شش ماه حل نمی شود، گفت که چندین سال است که خانه سازی در بحث‌های سیاسی جایی نداشت چرا که در این بخش فشار احساس نمی شد، در حالی که باید پیش تر از این در بخش کمبود مسکن توجه صورت می گرفت.
همزمان، این وزیر حکومت آلمان از بهبود و پیشرفت در سیاست پناه‌جویی ستایش کرد و گفت که «در این بخش چیزهایی آموخته ایم». او گفت که روند اداری و ارتباطات بین حکومت مرکزی، حکومت‌های ایالتی و نهادهای محلی دوباره تنظیم شد و در کل بهبود یافت.
شپان گفت که هم‌چنان در سیاست خارجی و توسعه نیز اصلاحاتی دیده می شود؛ به عنوان مثال او به حمایت مالی آلمان از پناهجویان سوری مقیم در کشورهای اطراف سوریه اشاره کرد.
وزیر صحت آلمان که در شهر «مونستر» به دنیا آمده، با اشاره به بحث میهن یا وطن در آلمان گفت: «برای من وطن اول از همه جایی است که لازم نباشد خودم را آنجا ثبوت کنم؛ جایی که احساس کنم آنجا به دنیا آمده‌ام؛ جایی که آنجا راحت باشم». اخیرا در آلمان بحث درباره ادغام خارجی‌ها در جامعه بر محور واژه «هایمت» یا وطن شکل گرفته است. شپان هم‌چنان گفت: پناهجویانی که به آلمان آمده‌اند، یقینا برایشان آسان نبوده است که وطن خود را ترک کنند.
او هم‌چنان، گفت که بحران مهاجرت چانس و اقبالی برای جامعه است. در این میزگرد با نام «خودتان را با جامعه ادغام کنید»، پیتر نیهر، رییس کاریتاس (یک نهاد امدادی مسیحی) با تغییر بحث ادغام به مساله اخراج و یا گروه کوچک پناه‌جویان بدون حق اقامت، مخالفت کرد.
او گفت اگر فقط این گروه در سیاست داخلی حکومت آلمان مورد توجه و تمرکز قرار بگیرد، آن وقت نوعی عدم تعادل به وجود می آید. به گفته او نیاز به برنامه هایی برای ۹۸.۵درصد دیگر کاملا از یاد رفته است.
نیهر گفت: «ما نباید بحث درباره ادغام اجتماعی را فقط به مسایل امنیتی محدود بسازیم». او گفت که چنین کاری برای پناه‌جویان و امدادگران «آسیب زننده و شرم آور» است.
نیهر همچنان خواهان به رسمیت شناختن بیشتر اسناد آموزش‌های حرفوی پناه‌جویان شد. او گفت که این روند بسیار پیچیده است و فقط ۲۰ درصد پناه‌جویان کوشش می کنند تا اسناد خود را به تایید برسانند. او هم‌چنان خواهان انعطاف بیشتر در آموزش پناه‌جویان شد. او گفت که زبان آموزی و مهارت آموزی باید یکی شوند.
از سال ۲۰۱۳ تاکنون حدود ۱.۷ میلیون پناه‌جو به آلمان آمده‌اند. از این جمع حدود ۲۴۰۰۰ نفر یعنی حدود ۱.۵درصد حق اقامت دریافت نکرده‌اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.