وزیر صحت عامه: بهتـرین غـذا بایـد به مـادران و دختـران داده شـود

گزارشگر:چهار شنبه 9 عقرب 1397 ۹ عقرب ۱۳۹۷

وزیر صحت عامۀ افغانستان می‌گوید که به صحت مادران باید توجه بیشتر شود و بهترین غذا اول باید به مادر خانواده داده شود.
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان دریک نشستِ زیر نام «حفظ الصحه دختران» گفت که خانواده‌ها باید تابوشکنی کنند و فرهنگی که سبب آسیب رسیدن به صحت مادران شده است، شکسته شود.
mandegarاو گفت: «فرهنگ ما این است که غذایی خوب اول برای مهمان داده شود و پس از آن به مرد خانواده، بچه‌ها، دختران و در آخر اگر باقی ماند به مادر داده می‌شود. باید این فرهنگ برعکس شود. بهترین غذا اول باید به مادر خانواده داده شود».
آقای فیروز با اشاره به صحت مادران گفت که خانواده باید در قسمت صحت مادران توجه جدی کنند، تا نسلی که به وجود می‌آید عاری از مشکلات باشد. وزیر صحت عامه افغانستان در این نشست استفاده تابلیت‌ها فولک اسید برای دختران را موثر دانست و گفت که شایعات که گویا این تابلیت‌ها عقیم کننده و یا تولید نسل را کم می‌کند، هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ اسلامی نادرست است.
آقای فیروز تأکید کرد که تابلیت فولک اسید تولید نسل را در دختران افزایش می‌دهد و کمک می‌کند آن‌ها در مرحله بلوغ و قاعدگی راحت تر باشند.
از سویی‌هم دکتر میرویس بلخی، سرپرست وزیر معارف افغانستان می‌گوید که عدم شناخت دختران جوان از دوران قاعده‌گی شان سبب اختلالات زیاد نزد آنان شده است.
به گفتۀ وزیر معارف، یک گزارش در سال ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که ۳۷ درصد دختران در زمان قاعده‌گی شان به مکتب نمی‌روند و از درس شان باز می‌ماند.
آقای بلخی افزود: «عدم اطلاعات دختران از زمان قاعده‌گی‌ سبب افسرده‌گی آنان شده است و همچنان عدم اطلاعات خانواده‌ها از این وضعیت نیز سبب تصمیم‌های بدی برای دختران شده است».
او گفت که در بسیاری اوقات، قاعده‌گی دختران و بلوغ شان سبب عروسی‌های زود رس آنان شده است، زیرا خانواده‌ها فکر می‌کنند که دختران وقتی به بلوغ رسیدند باید عروسی کنند، اما به گفتۀ او، باید این باورها شکسته شود تا جلو این گونه رفتارهای زشت با دختران گرفته شود.
سرپرست وزیر معارف هم‌چنان گفت که تعریف امروزی از قاعده‌گی دختران به معنای فعالیت‌های بیشتر آنان در اجتماع است. با شروع این دوره دختران بیشتر باید در جامعه سهم داشته باشند و دوشادوش مردان سهم خود را ادا کنند.
او تأکید کرد که براساس سند ده ساله این وزارت، آنان تلاش می‌کنند که خانواده و مخصوصاً دختران به خودآگاهی بیشتر برسند تا افغانستان شهروندان خلاق و سالم داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری هشدار، وزارت معارف می‌گوید: برای صحت دختران تلاش می‌کنند که ذخایر آب صحی در پهلوی مکاتب و مدارس درسی دختران ایجاد کنند.
درهمین حال رولا غنی، بانوی اول کشور نیز بر سلامت دختران در زمان قاعده‌گی یا دوران عادات ماهوار شان تأکید کرد و گفت که باید معلومات درست به دخترخانم‌ها و خانم داده شود، زیرا دختران سالم مادران سالم فردا خواهند بود.
رولا غنی در این نشست گفت: «توجه به حفظ الصحه شخصی دختران در دوران بلوغ بسیار تأثیرگذار است. این امر اعتماد به نفس شان را افزایش می‌دهد. تأکید ما در این مورد به مادران و استادان مکاتب است تا درمورد قاعده‌گی به دختران معلومات بدهند تا آنان در این دوره آرامش بیشتر داشته باشند».
وزارت صحت عامه در حالی خواهان توجه جدی به صحت مادران شده است که زنان افغانستان هم‌واره قربانی خشونت‌های مختلف شده اند. عدم دسترسی به داکتر و داروی معیاری، فقر و موانع فرهنگی برای استفاده از مراقبت‌های صحی، از جمله عوامل برجسته‌ی مرگ و میر مادران در افغانستان شناخته شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.