وزیر صحت عامه: شفاخانه‌های غیر معیاری مجازات می‌شوند

/

وزیر صحت عامه می‌گوید شفاخانه‌هایی‌که مطابق به معیارها و قوانین نافذه، خدمات مناسب را به شهروندان ارایه کنند، مکافات و شفاخانه‌هایی‌که با معیارها برابر نباشند و توصیه‌های وزارت را در نظر نگیرند، مجازات خواهند شد.
داکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامه شب‌هنگام به گونۀ غیرمترقبه از برخی شفاخانه‌های شهر کابل بازدید کرده و وضعیت این شفاخانه‌ها را مورد بررسی قرار داده است.
بانو دلیل شب گذشته بدون اطلاع قبلی، از شفاخانۀ خرمی واقع کوتل خیرخانه و شفاخانۀ گلوبل در مرکز شهر بازدید کرد.
وزیر صحت‌ عامه هنگام بازدید از این شفاخانه‌ها در یک کنفرانس کوتاه خبری به رسانه‌ها گفت، امشب با اتفاق روسای وزارت به سلسله نظارت‌های شب‌هنگام از دو شفاخانه بازدید صورت گرفت.
وزیر صحت عامه گفت: «وقتی به شفاخانه خرمی رفتیم، این شفاخانه در حال انتقال به ساختمان جدیدش بود، بر اساس توصیه‌های مکرر وزارت، اداره شفاخانه تصمیم گرفته تا به محل مناسبی انتقال پیدا کند، به دلیل موقعیت‌ خوب این شفاخانه تعداد مریضان‌اش زیاد است، چون در مسیر شاه‌راه قرار دارد، مردم بیشتر به آن شفاخانه مراجعه می‌کنند؛ اما ارایه خدمات آن از نظر ایمرجنسی یا واقعات عاجل ولادی نسایی، مشکلات زیادی داشت.»
هم‌چنان داکتر ثریا دلیل گفت: «ما به‌ صورت بسیار مشخص دیدگاه خود را در قسمت بهترساختن خدمات نسایی ولادی و خدمات عاجل به این شفاخانه ابراز داشتیم و به اداره شفاخانه هدایت دادیم که پیشنهادات وزارت را طی دو هفته عملی سازد، پس از دو هفته من و همکارانم به شفاخانه می‌رویم، پیشرفت و انجام خدمات بعدی آن شفاخانه را از نزدیک می‌بینم که چه اقدام لازم صورت گرفته است.»
او گفت، برخی از بخش‌های دیگر شفاخانۀ خرمی، از جمله به بخش دندان و اکسری در حال حاضر هیچ ضرورت نیست و تاهنگامی‌که شفاخانه به‌ صورت کامل به تعمیر جدید خود انتقال کند، نیاز نیست این بخش‌ها فعال باشد.
اما بانو ثریا دلیل افزود، آن‌چه را که در شفاخانه گلوبل می‌خواستیم، پیدا کردیم؛ از نظر خدمات صحی این شفاخانه خیلی خوب بود، با آن‌که چند ماهِ محدود است که کارش را آغاز کرده، ولی در بخش‌های خدمات قلبی و جهاز هضمی، کارهای مفیدی را انجام داده‌اند.
وزیر صحت عامه افزود: «شفاخانۀ گلوبل با توجه به این‌که چند ماه محدود می‌شود، فعال شده، اما در عرصه خدمات صحی با تکنالوژی و ابزارهای مدرن درمانی مجهز است، راستی برای من دل‌گرم کننده بود. ولی بعضی محدودیت‌ها و نقیصه‌هایی را دارد، مانند نداشتن نرخ‌نامه یا لیست فیسی که از مشتریان خود اخذ می‌نماید، باید نرخ‌نامه در جایی نصب شود که برای همه قابل دید باشد؛ به‌ صورت کل، ما از کارکرد این شفاخانه قدردانی می‌کنیم و باورمندم که این شفاخانه، خدمات قناعت‌بخش را برای شهروندان کابل و مردم افغانستان ارایه می‌کند.»
خانم دلیل گفت، من شخصاً در ایام تعطیلی یا از طرف شب، همراهِ همکارانم از نزدیک شفاخانه‌ها را می‌بینم؛ هدفم نظارت از کارکرد مسوولان شفاخانه‌ها است و هم می‌خواهم معلومات دست اول را داشته باشم؛ در جایی‌که لازم بود مسوولان شفاخانه‌ها مکافات و در صورت تخطی، مجازات می‌شوند.
او هم‌چنان گفت که در قسمت استندردها، رهنمودها و پرتوکل‌های مسلکی  شفاخانه‌ها هم‌کاری می‌شوند.
به گفته وزیر صحت عامه، کمیته‌های نظارتی در مرکز و هم در سطح کشور فعال است که همواره از شفاخانه‌های خصوصی و دولتی دیدن می‌نمایند و این کار نظارتی به‌گونه دوامدار و منظم ادامه خواهد داشت.
خانم دلیل افزود، در جریان سال ۱۳۹۱ بازدیدهای نظارتی‌یی از شفاخانه‌ها داشتیم؛ در حدود ۴۴ باب شفاخانه به‌ شمول شفاخانه‌های دولتی و خصوصی تأدیب شدند؛ این تأدیب متنوع بوده، بعضی از شفاخانه‌ها به‌گونه کوتاه‌مدت مسدود شدند و در برخی‌های دیگر، یک بخش را مسدود نمودیم.
بانو ثریا دلیل گفت، وزارت صحت‌عامه در چارچوب قانون و مقررات فعالیت می‌کند، بناً از مقامات، اراکین دولتی و از افراد بانفوذ مطالبه ما این‌ست که مطابق به قانون با افراد و نهادها برخورد می‌کنیم و باید آن‌ها با برخورد قانونی وزارت صحت احترام بگذارند، زیرا محراق کار ما مسلک طبابت و منافع مریض است.
خانم دلیل با بیان این‌که مقرره‌های تازه‌یی را در زمینۀ ارایۀ خدمات صحی وضع کرده‌ایم، افزود: وزارت کتابی را زیر نام معیارات حداقل، تحت نظر متخصصان طبی نشر کرده است، در این کتاب مشخص شده که معیارات حد اقل در شفاخانه چه‌گونه باشد و مسوولان شفاخانه‌ها چه معیارهایی را در سیستم بهداشتی و خدمات صحی خود در نظر بگیرند، این رهنمود برای شفاخانه‌های دولتی و خصوصی است که به رویت آن مسوولان بیمارستان‌ها عمل می‌کنند.
در حال حاضر ۹۲ باب شفاخانۀ خصوصی در شهر کابل و در حدود ۱۵۰ شفاخانۀ خصوصی در ولایات فعالیت دارند.
این شفاخانه‌ها اکثراً طی ده‌ سال گذشته فعال شده‌اند و به گفتۀ وزیر صحت عامه، تجربۀ نو در افغانستان هستند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.