وزیر معارف به جامعۀ جهانی: به جز با سوادساختن مردم راه دیگری برای تأمین صلح و ثبات وجود ندارد

18 قوس 1392/

mandegarبه گفتۀ وزارت معارف افغانستان، استراتیژی جدید سواد آموزی از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۲۰ میلادی در سراسر کشور تطبیق می‌شود و در این جریان، شصت در صد مردم خواندن و نوشتن را خواهند آموخت.
داکتر فاروق وردک وزیر معارف می‌گوید، در جریان ۱۲ سال گذشته بیش از دو میلیون تن در مراکز سواد آموزی کشور تحت آموزش قرار گرفته اند. آقای وردک گفت، با آغاز تطبیق استراتیژی جدید سواد آموزی تعداد افراد بی‌سواد در کشور از ۱۲ میلیون به هشت میلیون کاهش خواهد یافت.
او گفت: «از جامعه بین‌المللی خواهش می‌کنیم که اگر می‌خواهید که در افغانستان صلح و ثبات پایدار باشد، راه دیگر وجود ندارد به جز این که ملت افغانستان را با سواد سازیم؛ یگانه راه همین است. »
وزیر معارف همچنان می‌گوید که در جریان سه دهه جنگ بسیاری از افغان‌ها از نعمت سواد بی بهره مانده اند.
آقای وردک از جامعه جهانی خواست به هدف کاهش این جنجال‌ها و راه اندازی پروگرام های سواد آموزی با آنها همکاری نماید. به گفته وزیر معارف، استراتیژی جدید سواد آموزی در مشوره با متخصصین افغان، سویدن و یونسکو یا بخش علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد تکمیل گردیده است.
به اساس معلومات وزارت معارف، در حال حاضر یک صد و هفتاد هزار تن از باشنده های کشور، در سی هزار کورس سواد آموزی و هفتاد و هشت مکتب تحت آموزش قرار دارند. مقامات این وزارت همچنان گفتند، در ستراتیژی جدید برعلاوه آموزش سواد برنامه های آموزش حرفه نیز در نظر گرفته شده اند.
پیتر سمینتلی سفیر سویدن نیز اعلام کرد که به خاطر عملی شدن استراتیژی جدید سواد آموزی در افغانستان بیش از ۹ میلیون دالر کمک می‌نماید. در همین حال، مسوولان ادارۀ سواد آموزی برخی از ولایات می‌گویند که برنامه‌های سواد آموزی به دلیل موجودیت نا امنی‌ها در برخی از مناطق تطبیق نمی شود.
عبدالحمید رییس سواد آموزی پکتیکا گفت:
« در ولسوالی‌های امن ولایت پکتیکا برنامه‌های سواد آموزی جریان دارد، اما برخی از ولسوالی‌هایی که نا امن هستند کورس‌های سواد آموزی آنرا نظارت کرده نمی‌توانیم، در ولسوالی ارگون ما تقریباً ۲۰ کورس داریم که در ۱۵ کورس آن دختران تحت آموزش قرار دارند. »
با وجود تلاش‌های وزارت معارف افغانستان مردم می‌گویند که نبود اشتغال و پایین بودن اقتصاد سبب شده که جوانان به جای فراگیری تعلیم جهت به دست آوردن پول به کار رو آورده اند. به اساس گزارش‌ها در حال حاضر هزاران طفل بخاطر اقتصاد ضعیف در مرکز و ولایات کشور به انجام کارهای شاقه پرداخته از تعلیم به دور مانده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.