وزیر مهاجرین به کشورهای اروپایی: مهاجران افغانی بلا استثنا قبول شوند

دوشنبه 20 میزان 1394/

در حالی که سیلی از مهاجران افغانی به کشورهای اروپایی رسیده و یا در راه این کشور‌ها هستند، حکومت افغانستان می‌گوید توجه جهان را به این مهاجران که در ۳۵ سال گذشته فراموش شده بودند، جلب کرده است.
افزایش ناامنی‌ در افغانستان سبب شده تا هزاران تن از شهروندان این کشور راه مهاجرت را در پیش گیرند. افغانستان پس از سوریه بیشترین مهاجر را mnandegar-3دارد. از نظر زمان مهاجرت، افغانستان در صدر لیست مهاجرت‌های درازمدت قرار دارد و به دلیل ادامه جنگ، افغان‌های مهاجر کمتر تمایل به برگشت به کشور خودشان دارند.
وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان می‌گوید در نشست «اکس کام» که به میزبانی کمیشنری عالی پناهنده‌گان سازمان ملل متحد در جینوا برگزار شد، از کشورهای مهاجرپذیر خواسته است تا به عودت داوطلبانه افغان‌ها احترام بگذارند. افغانستان در این نشست خواستار ۵۵۳ میلیون دالر برای رسیده‌گی به مشکلات مهاجرین و عودت کننده‌گان شده است.
سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت کشورهای اروپایی، امریکایی و ایران و پاکستان قبول کرده‌اند که مهاجران افغانی در صورت فراهم بودن زمینه برگشت، به کشورشان برگردانده شوند: «همه کشورها حمایت قاطع شان را از مهاجرین افغانستان اعلام کردند. شامل کسانی که عودت کرده، آنهایی عودت می‌کنند و چه آن‌هایی که قرار است در آینده عودت کنند».
این مقام حکومت افغانستان گفت این کشور در حال جنگ قرار دارد و از کشورهای اروپایی خواسته است تا مهاجران را بپذیرند: «مهاجرینی که امسال به کشورهای اروپایی رفته‌اند، تقاضای ما این بود که بلا استثنا این‌ها قبول شوند. خواسته ما این بود اما این که آن‌ها تا چه حد خواسته ما را قبول می‌کنند این بحث دیگری است».
آقای بلخی افزود ممکن است تعدادی از مهاجرانی که به اروپا رفته‌اند به دلیل نداشتن شرایط پناهنده‌گی، قبول نشوند.
این در حالی است که به دلیل گسترش جنگ و ناامنی جوانان به فرار از این کشور می‌اندیشند. فرار جوانان از افغانستان به نگرانی بزرگی برای این کشور تبدیل شده است. حکومت وحدت ملی به همین دلیل به شدت مورد انتقاد قرار گرفته زیرا نتوانسته امنیت را تامین کند و برای لشکر بیکاران، اشتغال فراهم کند.
در همین حال وزیر مهاجرین گفت توجه جهان یک بار دیگر به مهاجران جلب شده است: «تاکید می‌کنیم که عودت داوطلبانه و ادغام پایدار مهاجران افغان یکی از مولفه‌های اساسی برای توسعه و ثبات سیاسی به شمار می‌رود. بعد از ۳۵ سال که مهاجران افغان فراموش شده بودند، یک بار دیگر در محراق توجه جهانی قرار گرفتند».

بیجاشدگان کندز
افغانستان تنها با مشکل مهاجران روبرو نیست. جنگ کندز سبب شده است تا هزاران خانواده از این شهر فرار کنند. در حال حاضر حکومت در تلاش فراهم کردن غذا و سرپناه برای این بیجاشدگان نیز می‌باشد.
براساس آمار وزارت مهاجرین ۲۰ هزار خانواده به دلیل جنگ کندز، خانه‌های شان را ترک کرده و به ولایات تخار، بدخشان، بغلان، بلخ، سرپل و کابل فرار کرده‌اند. این وزارت می‌گوید براساس آمار احتمالی یک صد هزار نفر از کندز آواره شده‌اند.
وزارت مهاجرین می‌گوید هیچ بودجه‌ای و حتا هیچ مکانی برای فراهم کردن سرپناه ندارد. آقای بلخی گفت: «وزارت ما هیچ بودجه‌ای برای کمک به بیجاشدگان ندارد. ما نه پول داده می‌توانیم نه غذا داده می‌توانیم و نه هم البسه و مواد گرم کننده. وزارت مهاجرین هماهنگ کننده و تثبیت کننده است».
آقای بلخی گفت پیش از سروی، کمیته حالات اضطرار به مشکلات بیجاشدگان رسیدگی خواهد کرد و پس از بررسی، نهادهای کمک کننده بین‌المللی به مشکلات بیجاشدگان رسیدگی خواهند کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :